Algemene Onderwijsbond (AOb)

PNN onderhoudt al jarenlang een samenwerkingsverband met de AOben heeft bij de AOb een zogenoemde kwaliteitszetel in de sector Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek. Met deze zetel kan het PNN de belangen van promovendi bij de AOb aan de orde stellen. Bij de AOb behoort 80% van de leden in de sector WO&O tot de academische staf inclusief promovendi. Er is dus veel inhoudelijke expertise binnen de AOb.

De AOb en PNN treden al jaren samen op bij verschillende acties. Zoals de jaarlijkse acties rond de opening van het academisch jaar, de gezamenlijke actie in 2015 tegen de invoering van het experimenteerartikel voor beurspromovendi of de acties voor meer investeringen in universiteiten. De laatste geslaagde actie van de AOb, andere bonden en het PNN aan het CvB van de RUG om beurspromovendi de jaarlijks toegezegde indexering van hun beurs ook te geven.

PNN heeft goede ervaringen met de hulp die een vakbond zoals de AOb kan bieden in individuele gevallen. De AOb biedt haar leden gratis rechtshulp. Daar is wel een voorwaarde aan verbonden: rechtshulp kan alleen worden geboden bij conflicten die tijdens de aanvang van het lidmaatschap nog niet bestonden. Word dus lid voordat je een probleem met je werkgever krijgt.

Alle promovendi, werkzaam bij een universiteit of een onderzoeksinstituut van NWO, kunnen lid worden van de AOb, maar reglementair hebben alleen werknemerpromovendi recht op gratis rechtsbijstand en stemrecht bij nieuwe cao’s. Wel heeft de praktijk laten zien dat de AOb ook voor beurspromovendi van groot belang kan zijn bij een gezamenlijke actie.

Aanmelden lidmaatschap AOb
Via deze link word je lid van de AOb. Heb je vragen? Hier vind je een lijst van veelgestelde vragen door promovendi. In de informatie lees je ook hoe jij de kosten voor de vakbondscontributie met fiscaal voordeel kan verlagen. Sommige universiteiten geven hun werknemers zelfs een volledige vergoeding van de vakbondscontributie of de helft daarvan. Daarmee zijn de kosten voor de jaarlijkse vakbondscontributie van de AOb dus veel lager dan het gemiddelde uurloon van een advocaat. Word lid voor het te laat is! Wil je meer informatie hierover? De AOb weet er meer van: https://www.aob.nl/en/faq-promovendi/ .

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl