Internationale promovendi

Ruim 40% van alle promovendi in Nederland zijn internationale promovendi. PNN wil aandacht besteden aan de behoeften van deze promovendi en de specifieke problemen waarmee zij te maken krijgen. Voor zowel de promovendiorganisaties (PO’s) als het PNN zijn internationale promovendi niet altijd even makkelijk te bereiken, en zal het nodig zijn om hiervoor effectieve strategieën te ontwikkelen. Specifieke aandacht gaat daarnaast uit naar promovendi die naar Nederland komen op een beurs vanuit hun thuisland. Deze beurspromovendi moeten vaak rondkomen van een beurs die lager is dan het salaris van werknemerpromovendi en soms ook lager is dan het Nederlands minimumloon. Hoewel sommige universiteiten een zogenoemde ‘top-up’ beurs verstrekken, is dit niet overal het geval omdat dit juridisch ingewikkeld is. Desalniettemin moeten instellingen voorkomen dat internationale promovendi naar Nederland komen op een beurs die dusdanig ontoereikend is dat zij niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zodoende is ondersteuning bij bijvoorbeeld huisvesting belangrijk, vooral in steden waar de gemiddelde huurprijzen hoog zijn. Een andere groep die speciale aandacht behoeft zijn de zogenoemde ‘sandwich promovendi’ die aan twee universiteiten zijn verbonden, waarvan één veelal een instelling in het buitenland.

Integratie in Nederland, waaronder in het Nederlandse wetenschappelijke systeem, valt veel internationale promovendi zwaar. Uit de PNN PhD Survey 2020 blijkt dat hoewel internationale promovendi op grote schaal cultuurverschillen en taalbarrières ervaren, ruim de helft geen toegang heeft tot hulp bij integratie. Daarnaast hebben internationale promovendi vaker last van mentale klachten en ongewenst gedrag, zoals discriminatie. Vanwege verschillen in (werk)cultuur, onvoldoende kennis van hun rechten, en de soms ingewikkelde wegen binnen instellingen, kunnen internationale promovendi moeilijk voor zichzelf opkomen. PNN zet in op het aanbieden van goede, Engelstalige informatie over de rechten en plichten van promovendi binnen de verschillende constructies en het nastreven van een eerlijke beloning door middel van een ‘top-up’ systeem. Daarnaast wil het PNN universiteiten stimuleren meer laagdrempelige integratiemogelijkheden en hulp bij mentale klachten aan te bieden.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Antonio Pinilla Torres voor advies.

Antonio Pinilla Torres

Arbeidsvoorwaarden – buiten-, internationale en beurspromovendi

bibspromovendi@hetpnn.nl