Conflict supervisor roadmap

Als bestuurslid van PNN had Joanna Porkert veel gesprekken met promovendi in Nederland. Opvallend was hoe weinig promovendi weten over hun arbeidsrechten en waar ze terecht konden in geval van schending van deze rechten. Een terugkerend patroon dat naar voren kwam in deze gesprekken waren problemen met één supervisor of met het hele begeleidingsteam.

Om deze promovendi hulp te bieden in hun zoektocht naar verandering in hun begeleiding, hebben we een routekaart gemaakt. De routekaart bestaat uit tips die kunnen helpen om een conflict met een supervisor te voorkomen, maar geeft ook pragmatische oplossingen als een conflict niet meer kan worden opgelost. Deze oplossingen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen van andere promovendi, maar ook op adviezen die we hebben ontvangen van PhD-coördinatoren. Hoewel er geen standaard manier is om van supervisor te veranderen omdat deze conflicten meestal per geval worden behandeld, hopen we dat deze tips toch wat meer richting kunnen geven.

De oplossingen klinken misschien niet altijd eerlijk of goed voor promovendi, maar ze kunnen wel een snelle oplossing bieden voor de promovendus om zich opnieuw te richten op een succesvolle afronding van hun PhD-project. Het was voor ons ook belangrijk om suggesties te bieden die kunnen helpen om escalatie van een conflict te voorkomen. Lees meer hier.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl