Werkloosheidsuitkering

Als je werkloos wordt, kun je aanspraak maken op een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW). Je dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Ook het aflopen van een tijdelijk contract wordt beschouwd als een vorm van ontslag. Om in aanmerking te komen voor de WW moet je aan de volgende eisen te voldoen:

  • Je verliest vijf uur of meer werk per week en je hebt geen recht meer op salaris voor die uren. Ook als je slechts een deel van je baan verliest, kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Overtijd of tijdelijk extra gewerkte uren tellen ook mee. Let op: als je direct na je werkloosheid een nieuwe baan krijgt voor hetzelfde aantal uren of meer, kun je geen WW-uitkering ontvangen om je inkomen aan te vullen, zelfs niet als je minder betaald krijgt.
  • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk. Dit houdt in dat je geen afspraken maakt voor onbetaalde activiteiten als dit je niet in staat stelt om direct aan een nieuwe baan te beginnen.
  • Je hebt ten minste 26 weken gewerkt in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd. Als je ziek was, zwangerschapsverlof had of onbetaald verlof opnam, wordt een periode vóór deze gekozen waarin je ten minste 26 weken hebt gewerkt.
  • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden.

De hoogte van je uitkering kan als volgt worden berekend: van het salaris dat je verdiende in het jaar voordat je werkloos werd, wordt een dagloon berekend. Dit bedrag vermenigvuldigd met 21,75 is je maandelijkse WW-uitkering. De eerste twee maanden van je werkloosheid ontvang je 75 procent van deze maandelijkse uitkering. Daarna wordt het bedrag verlaagd naar 70 procent.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl