Start van het contract

Voor werknemerpromovendi is het contract een tijdelijk dienstverband voor de verwachte duur van het promotieproces. Op het moment dat je begint, wordt je dienstverband voor bepaalde tijd vastgesteld.

In principe duurt je dienstverband vier jaar, gebaseerd op een fulltime werkweek (38 uur). De nationale Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bepaalt dat de zogenaamde ketenbepaling niet van toepassing is op werknemers in een onderwijsfunctie. Promovendi worden beschouwd als zo’n functie en dit betekent dat er geen beperkingen zijn aan het aantal opeenvolgende dienstverbanden. De wet biedt dus altijd ruimte voor een verlenging van het contract.

4 jaar, 3 jaar, ‘2+3’ jaar? Vanaf 2018 bepaalt de collectieve arbeidsovereenkomst dat de duur van contracten van werknemerpromovendi vier jaar is. Daarom hebben de meeste promovendiposities in Nederland een duur van vier jaar. In sommige gevallen wordt het PhD-traject echter behandeld als een ‘geconsolideerde’ versie van het onderzoeks-masterprogramma (2 jaar) en het daadwerkelijke PhD-traject (3 jaar). Omdat de universiteit de kandidaat aanstelt als werknemer-promovendus voor drie jaar in plaats van vier jaar, wordt dit ‘2+3’-model gezegd tijd en geld te besparen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en diepgang. In Nederland zijn er al een aantal wetenschappelijke vakgebieden waar het PhD-traject deze geconsolideerde vorm heeft, zoals communicatiewetenschappen en economische wetenschappen. Hoewel de formulering van de arbeidsovereenkomst deze speelruimte biedt, moet worden benadrukt dat PNN sterk tegen het ‘2+3’-model, zoals onder meer wordt uiteengezet in onze Employment Conditions Monitor. Er is geen duidelijk bewijs voor de voordelen van verkorting van het PhD-traject, anders dan kostenbesparingen voor universiteiten.

Voor meer feiten en cijfers, lees de PNN PhD Survey 2020 over het contract.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl