Einde van het contract

Het is eerder regel dan uitzondering dat het afronden van je proefschrift langer duurt dan de duur van je contract. Medewerkerpromovendi met een volledige aanstelling hebben meestal een arbeidscontract van vier jaar bij de universiteit. Echter, veel promovendi hebben meer tijd nodig: de meeste onderzoeken wijzen op een gemiddelde duur van vijf jaar. Het feit dat dit veel voorkomt kan een stimulans zijn voor je werkgever om je een contractverlenging aan te bieden.

Wie is betrokken bij een aanvraag voor contractverlenging? Het is niet alleen je supervisor die beslist over de verlenging van je contract. Zo’n aanvraag gaat via vele verschillende partijen. Allereerst wordt de aanvraag voor verlenging behandeld door je directe leidinggevende. Het helpt als je je aanvraag voor verlenging al hebt besproken en voorbereid met de belangrijke actoren uit je afdeling, zoals je directe leidinggevenden en universitaire projectmanagers. Zij kunnen worden geraadpleegd in het proces van het beoordelen van je aanvraag. Hierna wordt je aanvraag voorzien van advies door de P&O-adviseur op facultair niveau. Vervolgens wordt de aanvraag voorzien van financieel advies door de controller of financiële medewerker van de faculteit. Tenslotte wordt de aanvraag, samen met alle adviezen, beoordeeld door de directeur bedrijfsvoering van de faculteit.

Als je contract afloopt en niet wordt verlengd, eindigt je formele dienstverband met de universiteit. Als dit gebeurt en je proefschrift is nog niet af, kan dit je in een moeilijke positie brengen. Zodra je contract is verlopen, kun je helaas niet langer aanspraak maken op veel van de rechten die je had als werknemer.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lex Mandos voor advies.

Lex Mandos

Arbeidsvoorwaarden – universiteiten

universiteiten@hetpnn.nl