Erkennen en Waarderen

Promovendi – net als alle wetenschappers – jongleren met veel ballen tegelijk. Toch worden sommige van die symbolische ballen meer erkend en beloond dan andere. Waar de focus traditioneel heeft gelegen op publicaties en impactfactoren, wordt steeds duidelijker dat dit noch rechtvaardig, noch duurzaam is. Promovendi, en beurspromovendi in het bijzonder, worden beïnvloed door oneerlijke en ontransparante beoordelingscriteria, daarom heeft PNN een position paper geschreven over het belang van het betrekken van jonge academici in gesprekken over Erkennen & Waarderen (E&W). 

In het licht van de ontwikkelingen rond Open Science is de E&W-agenda bijzonder relevant. Deelname aan open wetenschappelijke praktijken kost tijd, moeite en middelen. Daarom moet Open Science worden geïntegreerd in academische carrière frameworks aan universiteiten en universitair medisch centra (UMC’s) als het breed geaccepteerd wil worden. Promovendi moeten worden aangemoedigd en beloond voor het handhaven van open wetenschappelijke praktijken.

Bovendien zijn academisch personeel niet de enige bijdragers aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het Erkennen & Waarderen-programma in Nederland heeft een toepasselijke slogan om dit te benadrukken: we moeten ‘Ruimte maken voor ieders talent’. Dit omvat volledige hoogleraren, promovendi, docenten, administratief personeel, datastewards, en de lijst gaat door. Ze zijn allemaal van onschatbare waarde in universiteiten en UMC’s, maar sommigen worden als waardevoller beschouwd dan anderen. Het E&W-programma streeft ernaar de academische cultuur ingrijpend te veranderen om dit recht te zetten. Je kunt er hier meer over lezen.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Ana Barbosa Mendes voor advies.

Ana Barbosa Mendes

Open Science, Recognition & Rewards

rewards@hetpnn.nl