Vacature checklist

PhD vacature checklist

Naar aanleiding van de Monitor Arbeidsvoorwaarden en vaak heersende onduidelijkheid omtrent vacatures voor een promotietraject, heeft PNN een checklist opgesteld voor open gebruik.

Kernvoorwaarden:

  • Contractduur en contractomvang: Voor welke periode geldt het contract voor hoeveel FTE? Hoeveel uren per week zijn dit in de desbetreffende CAO? Is er een evaluatiemoment van toepassing? Zo ja, wanneer wordt een mogelijk go/no-go moment georganiseerd (max. 18 maanden obv CAO-NU).
  • Onderwijsomvang: Welke fractie van het aantal te werken uren per week wordt ingepland voor onderwijs? Optioneel: Hoe is de tijdsverhouding tussen onderzoek/onderwijs?
  • Salariëring: In welke schaal wordt de sollicitant bij indiensttreding ingedeeld en is onderhandeling over de inschaling mogelijk? Welk (bruto) salaris is met de relevante salarisschaal gemoeid?
  • Verwijzing naar (elementen uit) de geldende CAO: Welke CAO is van toepassing in deze vacature? Optioneel: Link naar de geldende CAO.

Additionele voorwaarden:

  • Specifieke CAO voorwaarden: Welke voorwaarden die in de CAO staan zijn nog meer geldend? Enkele voorbeelden van voorwaarden waar in vacatureteksten vaak naar verwezen wordt: mogelijkheid tot contractverlenging in het geval van zwangerschap/ouderschapsverlof/ziekteverlof bij langdurende ziekte, deelname aan een medezeggenschapsraad en stage, eindejaarsuitkering/dertiende maand, het relevante aantal vrije dagen, vakantietoeslag, pensioensregelingen etc.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Welke specifieke faciliteiten worden er vanuit de instelling aangeboden en zijn daarmee ook beschikbaar voor gebruik door sollicitanten in het geval van indiensttreding? Enkele voorbeelden: Verhuiskostenvergoeding, carrièretraining en -ontwikkelingsprogramma’s, sportfaciliteiten, kinderopvang etc.
  • De 30% belastingregeling voor expats: In het geval van buitenlandse werknemers is wellicht de 30%-belastingregelingen van toepassing. In dit geval hoeft over 30% van het loon geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Als laatste kanttekening merken wij op dat, met het oog op het stimuleren van diversiteit in het personeelsbestand van onderzoeksinstellingen, het aanbieden van vacatures in meerdere talen (meest relevant: Nederlands/Engels) zou kunnen helpen. Dit gebeurt naar onze ervaringen al heel vaak, maar een verwijzing naar deze mogelijkheid wilden we toch nog even toevoegen.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lotte Weedage voor advies.

Lotte Weedage

Secretaris en vicevoorzitter

secretaris@hetpnn.nl