Onderwijs geven

Onderwijs omvat alle taken die verband houden met het verstrekken van onderwijs. Er zijn geen harde definities van wat we bedoelen met onderwijstaken. Het omvat (maar is niet beperkt tot):

  1. Ontwikkelen en voorbereiden van een cursus. Bijvoorbeeld het bepalen en beschrijven van leerdoelen, bepalen van voorkennis van studenten, structureren van het lesmateriaal, maken van hand-outs.
  2. Uitvoering. Bijvoorbeeld het geven van hoor- of werkcolleges.
  3. Beoordeling en examinering. Bijvoorbeeld het maken en controleren van (huiswerk)opdrachten en examens.

Onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de academische wereld. Als je een carrière in de wetenschap wilt nastreven, moet je tijdens je PhD de kans krijgen om ervaring op te doen in het geven van onderwijs. In de collectieve arbeidsovereenkomst staat de intentie dat alle beginnende docenten begeleiding moeten krijgen en de kans moeten krijgen om hun onderwijsvaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het behalen van de University Teaching Qualification (UTQ).

Hoeveel onderwijs moet je geven?

Er zijn geen strikte overkoepelende regels over hoeveel onderwijs een promovendus kan worden gevraagd te geven, maar je contract kan expliciet maken welk deel van jouw positie is toegewezen aan onderwijs. Binnen een contract van vier jaar is het gebruikelijk om een ​​onderwijsbelasting te hebben van tussen de 10% en 20% van de totale werkuren. Dit bereik blijkt ook uit de Monitor arbeidsvoorwaarden. Als je contract onderwijsverplichtingen bevat die meer dan 20% van het contract beslaan, is dit moeilijk ter discussie te stellen vanwege het huidige gebrek aan een wettelijke basis. Als je onderwijsbelasting echter meer dan 50% van de totale fte bedraagt, kom je niet langer in aanmerking als promovendus en moet je worden aangesteld als docent.

Juniordocenten i.c.m. een PhD
Een werkgever kan een gecombineerde junior docent- en onderzoeks- of promovenduspositie aanbieden binnen een tijdelijk arbeidscontract van zes jaar. Tijdens deze periode wordt van je verwacht dat je de Universal Teaching Qualification (UTQ) behaalt en je proefschrift succesvol afrondt. Bovendien zijn er afspraken dat als er een voltijdse positie beschikbaar komt, junior docenten een vaste aanstelling als universitair docent moeten worden aangeboden. Het (langere) tijdelijke arbeidscontract moet de faculteit in staat stellen eventuele schommelingen in het onderwijs en de lesgeving voor een langere periode op te vangen qua kwaliteit. Bovendien kan een langer tijdelijk contract worden gebruikt als een periode om talent te scouten voor een carrière in onderzoek en academie. Voor de promvendus vergroot deze periode de kansen op een academische of onderzoekscarrière, mogelijk zelfs buiten je eigen universiteit.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lotte Weedage voor advies.

Lotte Weedage

Secretaris en vicevoorzitter

secretaris@hetpnn.nl