Naar het buitenland

Promotieonderzoek kan ook gedeeltelijk of geheel in het buitenland worden gedaan. Ook kan een promovendus/a ervoor kiezen om tijdens hun promotietraject een stage of fellowship in het buitenland te doen. Internationale ervaring is waardevol en vergroot de latere (wetenschappelijke) carrièrekansen.

Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een internationaal netwerk, het opdoen van nieuwe kennis en ervaring met methoden en technieken die in Nederland niet worden toegepast, en het samenwerken en publiceren met internationale collega’s. Daarnaast is internationale ervaring wezenlijk voor het ontwikkelen van sociale en (inter)culturele vaardigheden.

Een promovendus/a kan in eerste instantie contact opnemen met de International Office van de eigen universiteit, of zelf contact leggen met de instelling in het buitenland. Soms worden er officiële stages aangeboden of zijn er bestaande fellowship programma’s, maar het is vaak ook mogelijk om in samenspraak met de buitenlandse instelling je verblijf vorm te geven. Daarvoor is het belangrijk contact op te nemen met de betreffende afdeling of onderzoeksgroep.

Er zijn een aantal belangrijke ‘zachte’ en ‘harde’ aspecten waar rekening mee moet worden gehouden wanneer een promovendus/a het promotieonderzoek geheel of gedeeltelijk in het buitenland wil doen.

Ten eerste moet de promovendus/a bedacht zijn op taal- en cultuurverschillen, niet alleen in het betreffende land, maar ook in de buitenlandse instelling, bijvoorbeeld met betrekking tot de institutionele structuren rondom onderwijs en onderzoek. Ook is het belangrijk om rekening te houden met de minder aangename aspecten van een verblijf in het buitenland, zoals eenzaamheid of veiligheid. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe de toegang tot psychologische hulp is geregeld.

Ten tweede moet de promovendus/a informatie verzamelen rondom het visum, contactgegevens van de Nederlandse ambassade in het buitenland, accomodatie, (zorg)verzekeringen en de financieringsmogelijkheden. De promovendus/a kan beurzen aanvragen, en soms is het ook mogelijk om een beperkt aantal uur betaald werk te verrichten op een studievisum. Tot slot is het belangrijk om ruim van tevoren informatie in te winnen over de procedures rondom ethische toetsing en toestemming voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook moet er rekening worden gehouden met eventuele politieke gevoeligheid rondom bepaalde onderzoeksthema’s of het doen van onderzoek an sich.

.

Nuffic is de organisatie voor internationalisering van het onderwijs in Nederland. Nuffic biedt informatie over het studeren en werken in het buitenland. Op hun website Beursopener is meer informatie te vinden over beurzen en financieringsmogelijkheden.

Euraxess is onderdeel van de Europese Commissie. Euraxess biedt uitgebreide informatie over werken in het buitenland als onderzoeker.

Euraxess heeft in meerdere landen kantoren. Hier wordt een overzicht gegeven van de landenkantoren van Euraxess, die tevens meer informatie geven over het doen van onderzoek in de betreffende landen.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Max Bloem voor advies.

Max Bloem

Commissaris extern

commissarisextern@hetpnn.nl