Salaris en betaling

Medewerkerpromovendi aan een universiteit of onderzoeksinstituut vallen onder de P-schaal (afgekort voor promovendi), die vier salarisgraden omvat. Voor PhD’s die werkzaam zijn bij een UMC heet dit salarisschaal onderzoekers in opleiding. De salaristabellen zijn verschillend voor universiteiten, UMC’s en onderzoeksinstituten:

Aan het begin van je arbeidscontract word je geplaatst in graad P0 gedurende een periode van 12 maanden. Aan het einde van deze periode word je geplaatst in salarisgraad P1.

Als je persoonlijke contract niet vermeldt dat salarisverhogingen gekoppeld zijn aan een jaarlijkse beoordeling, zal deze automatisch plaatsvinden. Als het echter deel uitmaakt van je persoonlijke contract en je geen jaarlijkse beoordeling hebt gehad vijftien maanden na de laatste periodieke salarisverhoging, en je hiervoor niet kunt worden aangerekend, gaat de volgende verhoging automatisch in met handhaving van de oorspronkelijke verhogingsdatum.

Eindejaarsuitkering

Je hebt recht op een structurele eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,3% van het ontvangen salaris gedurende het kalenderjaar. Het minimumbedrag van de eindejaarsuitkering is € 2.250 bruto. Als je parttime werkt, of slechts een deel van het jaar, wordt het minimumbedrag pro rata aangepast.

Vakantiegeld

Je hebt recht op vakantiegeld ter hoogte van 8% van je totale beloning. De vergoeding wordt eenmaal per twaalf maanden betaald, meestal in de maand mei. Soms kan lokale regelgeving bepalen dat je de optie hebt om het vakantiegeld maandelijks te ontvangen. Bij ontslag wordt de betaling gedaan over de periode tussen het einde van de laatste periode waarin vakantiegeld werd uitbetaald en de datum van je ontslag.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Benthe van Wanrooij voor advies.

Benthe van Wanrooij

Voorzitter

voorzitter@hetpnn.nl