Als je wilt promoveren, zal een hoogleraar je moeten voordragen voor promotie aan de universiteit. Deze hoogleraar is je promotor. In veel gevallen vervult de promotor ook de rol van de dagelijkse begeleider. Het komt echter ook voor dat je naast je promotor ook een aparte dagelijkse begeleider van je promotieonderzoek hebt.

Tips voor een goede begeleiding

Het is van belang dat er over de begeleiding, door promotor of dagelijks begeleider, goede afspraken worden gemaakt. Dit kan een hoop teleurstellingen in een later stadium van het promotietraject voorkomen. Hieronder volgen een aantal tips:

  • Maak van te voren afspraken met de dagelijks begeleider over wie verantwoordelijk is voor welke facetten van het onderzoek, hoe vaak de voortgang zal worden besproken, hoe zal worden omgegaan met (buitenlands) congresbezoek en over auteurschap bij publicaties.
  • Zorg voor een vaste, terugkerende afspraak. Hierdoor voorkom je problemen waarbij de begeleider geen tijd heeft, en verplicht je jezelf regelmatig kritisch te kijken naar je vorderingen.
  • Zorg regelmatig voor een afspraak met zowel je dagelijks begeleider als je promotor (als je dagelijks begeleider niet je promotor is). Zo merk je tijdig verschil in inzicht tussen je dagelijks begeleider en promotor en kan je dit oplossen.
  • Als je problemen ondervindt met betrekking tot de begeleiding, twijfel dan niet deze bespreekbaar te maken en eventueel contact te zoeken met een vertrouwenspersoon (al dan niet binnen de graduate school waarbij je bent aangesloten).
  • Zorg dat je naast je dagelijks begeleider een aantal personen om je heen hebt waarmee je regelmatig je problemen of frustraties kunt delen. Meestal zullen dit je kantoorgenoten of mede-promovendi zijn.

Meer tips zijn te vinden in de onderzoeksrapportage “Behoud Talent“.

Conflicten tijdens je promotietraject

Het tijdig afronden van een promotietraject is een gedeelde verantwoordelijkheid en problemen dienen door promovendi zelf, promotores en dagelijks begeleiders samen te worden opgelost. Soms lukt dit niet en ontstaat er een conflict. Voor deze situaties heeft PNN een roadmap opgesteld om promovendi informatie te geven over waar ze heen kunnen in het geval van een conflict.

Meer lezen:
Deel deze pagina