In de afgelopen jaren is er binnen de perifere ziekenhuizen steeds meer aandacht voor het opstarten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een toenemende aantal werknemers binnen perifere ziekenhuizen is part-time danwel  full-time bezig met het uitvoeren van (biomedisch) promotieonderzoek, echter over deze groep is weinig bekend. Vanuit PNN werkgroep Landelijk Overleg UMC Promovendi (LOUP) is daarom een initiatief gestart om in kaart te brengen wie deze promovendi zijn en tegen welke problemen zij aanlopen. Hieruit blijkt dat problemen ontstaan door het gebrek registratie, erkenning en harmonisatie binnen deze groep. Wij roepen de perifere ziekenhuizen op om de promovendus als functie te erkennen en derhalve op te nemen binnen de cao Ziekenhuizen. Lees onze volledige oproep hier.

Deel deze pagina