AcademicTransfer: Bereid je voor op je volgende stap in je carrière

AcademicTransfer: Ontvang gratis PhD carrièreadvies

Ooit al eens nagedacht over je werkende leven na je promotietraject? Waarschijnlijk niet, want je leeft nu en de toekomst lijkt mijlenver weg. Maar is dat wel zo?

Er is veel competitie in jouw werkveld en er zijn veel carrièrekeuzes die jou op het juiste of verkeerde pad brengen of je naar de juiste of verkeerde mensen leiden.

In de afgelopen 20 jaar heeft AcademicTransfer duizenden promovendi geholpen met hun carrière. AcademicTransfer is het Nederlandse top carrièreplatform voor iedereen die werkt in de wetenschap en academica. Laat ons jou helpen met het plannen van je PhD-carrièrepad, gratis.

“AcademicTransfer: Bereid je voor op je volgende stap in je carrière” verder lezen

Persbericht: Driekwart promovendi aangemoedigd om aan Open Science te doen

Een grote meerderheid van de promovendi wordt aangemoedigd om aan Open Science te doen (74.1%). Dat blijkt uit het negende en laatste rapport van PNN op basis van de PNN PhD Survey. In deze survey werden 1.601 promovendi ondervraagd over hun promotietraject. De Open Science praktijk die het meest wordt aangemoedigd is het open access publiceren van artikelen (63.3%), op ruime afstand gevolgd door het delen van onderzoeksdata (34.1%). “Persbericht: Driekwart promovendi aangemoedigd om aan Open Science te doen” verder lezen

Persbericht: Lang niet alle internationale promovendi krijgen hulp bij integratie

De meerderheid van de internationale promovendi (58,1%) ontvangt geen hulp bij integratie, zoals een taalcursus. Dat is een uitkomst uit het rapport van PNN over internationale promovendi. In de PNN PhD survey werden de 644 deelnemende internationale promovendi gevraagd naar hun ervaringen. Van de promovendi die geen hulp bij integratie ontvangen, geeft ruim twee derde aan dat ze deze hulp wel graag hadden gekregen. Internationale promovendi met een niet-westerse achtergrond geven relatief vaker aan hier behoefte aan te hebben. “Persbericht: Lang niet alle internationale promovendi krijgen hulp bij integratie” verder lezen

Persbericht: Optionele cao-bepalingen voor promovendi vaak niet in de praktijk gebracht

De cao-bepalingen die promovendi de mogelijkheid bieden om een contractverlenging te krijgen in het geval van langdurige ziekte, stages of medezeggenschapswerk worden vaak niet in de praktijk gebracht. Dat blijkt uit onderzoek van het PNN onder 1,601 promovendi. In dit onderzoek werden ongeveer 800 werknemerpromovendi aan universiteiten gevraagd naar hun kennis van de cao en hun ervaringen met de clausules die specifiek voor promovendi bedoeld zijn. “Persbericht: Optionele cao-bepalingen voor promovendi vaak niet in de praktijk gebracht” verder lezen

Persbericht: Bijna een kwart van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald

23.3% van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald. Dat blijkt uit onderzoek van PNN op basis van een survey onder 1,601 promovendi in Nederland. Bijna de helft van de promovendi zou volgens hun contract onderwijs moeten geven, maar in de praktijk geeft twee derde van de promovendi onderwijs. Van de groep die formeel gezien geen onderwijs zou hoeven geven, maar dat toch doet, krijgt de overgrote meerderheid (86%) daar niet voor betaald. “Persbericht: Bijna een kwart van de promovendi die onderwijs geven wordt daar niet voor betaald” verder lezen