Do you want to buy a house as a PhD candidate? Read more here about your options!

Sponsored post

Who are we?
V&W Adviseurs is specialized in advising on mortgages for PhD candidates. (or other scientific personnel) at universities in the Netherlands. For years, we have been referred to by universities for PhD candidates and other scientific personnel. The most important reason is because our clients and universities experience the added value of our staff.

Can I buy a house as a PhD candidate?

Yes, PhD candidates can buy a house even though they do not have a permanent contract or even receive a declaration of intent for a permanent contract from the university.

On the one hand, there is a large group of PhD candidates who believe that they are not eligible for a mortgage because they do not have a permanent contract. This group continues to pay too much for the monthly rent of their home. Renting is more flexible, but much more expensive than buying, especially given the current historically low interest rates!

There are also PhD candidates who are already looking for a home to buy based on the idea that they have a good (educational) background and a good future perspective. In practice, it often turns out that PhD candidates (and postdocs) still have difficulty getting a mortgage. The reason is that a mortgage for PhD candidates does not fit within the standard norms of mortgage lenders. Another important reason is that many mortgage advisers do not know how the contracts of PhD candidates within universities are structured, and therefore cannot provide a good basis for your mortgage application. This is completely unnecessary!

Background information

Verreweg de meeste universiteiten geven promovendi geen intentieverklaring. De intentieverklaring houdt in dat uw werkgever verklaart dat hij voornemens is u een vast contract aan te bieden mits u gelijkblijvend blijft functioneren en de bedrijfsomstandigheden onveranderd blijven. Een hypotheek zonder intentieverklaring is niet onmogelijk, maar vergt meer expertise van de hypotheekadviseur en hangt uiteraard van uw persoonlijke situatie af.

Income in recent years

De eerste optie voor het verkrijgen van een hypotheek zonder intentieverklaring is dat de hypotheekadviseur kijkt naar het inkomen van de afgelopen jaren. Voor de hypotheek dient de hypotheekadviseur het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren te berekenen en je dient een werkgeversverklaring te kunnen overhandigen. Het gemiddelde inkomen is het inkomen dat voor de hypotheek meegenomen mag worden in de toetsing tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar. Indien je een hypotheek zonder intentieverklaring wenst en het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren voldoende is volgens de hypotheeknorm, dan is het zelfs mogelijk in aanmerking te komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De praktijk is dat veel promovendi al in de eerste jaren een huis willen kopen en dus onvoldoende arbeidsverleden hebben waardoor de hypotheekaanvraag niet binnen de standaardnormering van de hypotheekverstrekker past.

Approach V&W Adviseurs

If the income from the past years is not sufficient to obtain the mortgage, we provide a complete and extensive justification of the mortgage application and in 95% of cases, the mortgage is approved.

We hebben veel ervaring met promovendi waardoor wij ook op voorhand een goede inschatting kunnen maken van de kans op succes. We kijken naar de aspecten die een positief effect op de hypotheekaanvraag hebben. Dit hangt af van meerdere factoren. Hoe is het toekomstperspectief van de promovendus? Wat is het vakgebied? In welke fase van het promotietraject zit je als promovendus? Hoe ziet de werkgeversverklaring of het arbeidscontract eruit (per universiteit verschillend)? Is er de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit? Hoe hoog is de studieschuld? Is er spaargeld? Is er een partner? Welke prijsklasse wil men kopen?

Kortom, wij zijn uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden. Wij durven te beweren dat als wij een hypotheekaanvraag doen, dat wij (en jij dus ook) met 1-0 voorstaan bij de geldverstrekker. Ook bij hen hebben we een goede reputatie opgebouwd! Dus ook als hypotheekverstrekkers je hypotheekaanvraag geweigerd hebben, kunnen er wel degelijk mogelijkheden zijn bij andere geldverstrekkers voor het afsluiten van een hypotheek met goede (rente)condities.

Informal conversation

In short, we know the ins and outs, which is why we dare to say that if you don't succeed with us, you won't get a mortgage anywhere! We can offer you a free (possibly telephone) mortgage consultation in which we inform you about the (im)possibilities of your mortgage without any obligation. We are happy to tell you all about what is involved in buying a house as well as choosing the mortgage that suits you best.

Take a look at our website and check out our excellent references. Contact us here or call 015 - 215 78 00.

Brochure

You can download a free brochure from our website which tells you everything about buying a house as well as financing it.

Share this page

Meer weten? Neem contact op met Max Bloem voor advies.

Max Bloem

External commissioner

externalcommissioner@hetpnn.nl