Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft met teleurstelling kennisgenomen dat het UMCG in cassatie gaat in de MD/PhD rechtszaak. In mei 2023 bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat deze groep MD/PhD beurspromovendi aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst en recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemer-promovendi. Voorzitter Anneke Kastelein: “Het is bijzonder teleurstellend dat het UMCG deze stap zet. De MD/PhDers moeten door deze stap nog langer wachten op het achterstallig loon en pensioen waar zij volgens het Gerechtshof recht op hebben”.

De MD/PhD promovendi werden tussen 2016 en 2018 aangenomen als ‘student’ binnen het experiment promotieonderwijs. Als gevolg daarvan kregen zij geen arbeidsovereenkomst en bijbehorend salaris, maar een beurs. In de praktijk deden de beurspromovendi hetzelfde onderzoekswerk en hadden zij dezelfde verantwoording af te leggen als werknemerpromovendi, maar kregen zij veel minder betaald, bouwden geen pensioen op, ontvingen geen vakantiegeld en genoten geen bescherming onder de cao. Kastelein: “Het gerechtshof heeft duidelijk en uitgebreid onderbouwd dat deze promovendi arbeid voor het UMCG verrichtten, er sprake was van werkgeversgezag en de beurs als loon aangemerkt moest worden.” Het UMCG spreekt in hun persverklaring van onduidelijkheid omdat andere rechters eerder tot andere uitspraken kwamen en geeft dit als reden voor het cassatieberoep. Kastelein: “Het gerechtshof heeft het vonnis van de kantonrechter vernietigd. Door op de allerlaatst mogelijke dag in cassatie te gaan creëert het UMCG juist onduidelijkheid. Deze zaak loopt al meer dan vier jaar en wordt nu verder vertraagd.”

Photo by Giammarco Boscaro on Unsplash

Deel deze pagina