Een goed promovendibeleid helpt promovendi om hun promotietraject zo soepel mogelijk te doorlopen. Dit is gunstig voor zowel de promovendi zelf als het instituut waaraan ze verbonden zijn. Een dergelijk beleid kan worden vastgelegd in de promotiereglementen of aparte beleidsdocumenten.

In dit korte rapport presenteert Promovendi Netwerk Nederland (PNN) verschillende aanbevelingen voor promovendibeleid. Deze aanbevelingen zijn onderverdeeld in zes categorieën. PNN is van mening dat deze aanbevelingen een integraal onderdeel zouden moeten vormen van het promovendibeleid van elke onderwijsinstelling. Op dit moment is dat echter niet het geval: hoewel alle Nederlandse onderzoeksinstellingen beleidsmaatregelen hebben met betrekking tot promovendi, verschillen deze beleidsmaatregelen per instelling en behandelen ze vaak niet alle (volgens PNN) essentiële punten.

PNN wil ook benadrukken dat de situatie voor postdocs over het algemeen nog slechter is. Veel Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben helemaal geen beleid of visie voor postdocs. PNN is van mening dat universiteiten een beleid voor postdocs moeten overwegen dat in lijn is met het bestaande beleid voor promovendi. Dit document richt zich echter alleen op promovendi, omdat PNN hen vertegenwoordigt.

Als PNN op de hoogte is van instellingen waar bepaalde beleidsaanbevelingen al (deels) worden toegepast, wordt ook de naam van die instelling genoemd, samen met de manier waarop de aanbeveling daar wordt uitgevoerd. Dit document dient daarom zowel als een lijst met aanbevolen beleidsmaatregelen als een overzicht van goede voorbeelden.

Houd er rekening mee dat het overzicht van goede voorbeelden niet volledig is. Het ontbreken van een vermelding betekent niet automatisch dat de betreffende instelling de aanbeveling niet heeft opgenomen in haar beleid.

Lees het rapport hier.

Deel deze pagina