Een derde van promovendi en postdocs heeft te kampen met psychische problemen zoals burn-out, depressie of angst. Dit is duidelijk verontrustend en vereist actie. Na een workshop georganiseerd door NWO, PNN en PostdocNL hebben we gezamenlijk een lijst met aanbevelingen opgesteld om de mentale gezondheid van beginnende onderzoekers (early career researchers, ECRs) te verbeteren. Ons volledige rapport behandelt verschillende onderwerpen, waarvan we een paar cruciale willen benadrukken:

 1. Begeleiding
  ECRs zijn sterk afhankelijk van hun directe begeleider. Vaak zijn deze begeleiders en directe leidinggevenden het eerste aanspreekpunt bij problemen. De rol van begeleiders en leidinggevenden moet duidelijk worden omschreven en ze moeten geschikte training krijgen.
 2. Beoordeling en functie-eisen
  Een systemisch probleem in de academische wereld is hoge werkdruk als gevolg van onduidelijke of overmatige functie-eisen en een overwerkcultuur. Dit probleem moet op alle niveaus van de academische wereld worden aangepakt. Voor beginnende onderzoekers moeten de werkeisen duidelijk worden gedefinieerd en moeten de erkennen en waarderen principes worden toegepast. De beoordeling moet ook rekening houden met de mentale gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.
 3. Financiering en loopbaanperspectieven
  ECRs hebben tijdelijke arbeidsovereenkomsten die natuurlijk zorgen baren over toekomstige loopbaanperspectieven. Er is behoefte aan financiering voor stabiele postdocposities op lange termijn, evenals meer informatie over het Nederlandse academische beursen- en contractstelsel.
 4. Het bieden van (toegang tot) hulp
  Het is belangrijk om hulp te bieden aan ECRs, gericht op zowel het voorkomen van psychische problemen als het ingrijpen wanneer ze zich voordoen. Vaak bieden instellingen al ondersteuning in verschillende vormen – voldoende toegankelijkheid en duidelijke communicatie over de mogelijkheden van ondersteuning zijn essentieel voor het succes van deze inspanningen.

Om de mentale gezondheid van beginnende onderzoekers te verbeteren, hebben we participatie nodig van alle verantwoordelijke partijen, waaronder academische instellingen, de overheid, financieringsorganen, begeleiders en de ECRs zelf. Belangrijk om op te merken is dat vooral beginnende onderzoekers die behoren tot minderheden en internationale onderzoekers in overweging moeten worden genomen, omdat zij te maken hebben met extra problemen. Met onze aanbevelingen hopen we actie te stimuleren voor een gezondere academische omgeving.

Het gehele document is hier te lezen.

Deel deze pagina