Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 september jl. is Meaghan Polack verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de belangenvereniging voor en door promovendi. Polack promoveert aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op de afdeling Chirurgie op het onderwerp van darmkanker en volgt Rosanne Anholt op, die het bestuur van PNN na een jaar voorzitterschap verlaat.

Polack kijkt ernaar uit om het komende jaar met haar PNN-bestuursleden te gaan samenwerken met de verschillende partners van PNN. Door middel van een versterking van de banden met de leden van PNN, de lokale promovendi organisaties van de universiteiten, hogescholen en universitaire medische centra (UMC), en met de nationale instanties zoals onder andere het ministerie van OCW, de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Nederlandse Federatie UMC’s (NFU) en de vakbonden, hoopt Polack daarmee de positie van promovendi in Nederland te verbeteren. Polack: “Structurele onderfinanciering in onderzoek, zoals ook het PwC rapport laat zien, samen met de hoge werkdruk in een output-gedreven, competitieve wereld met weinig vooruitzicht op vaste contracten, treffen bij uitstek de kwetsbare promovendi onderaan de hiërarchische ladder. Het PNN verenigt promovendi en zet zich in om hun stem te laten horen richting beleidsmakers en de politiek, door bijvoorbeeld aandacht te vragen voor de grote wegloop van jong talent, of meer bewustzijn creëren over aanzienlijke hoeveelheden ongewenst gedrag jegens promovendi en mentale gezondheidskwesties.”

De komende periode zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Zo zal PNN het NPO steunpakket, bedoeld voor het financieel opvangen van de gevolgen van de coronacrisis voor promovendi, en de allocatie van die gelden op de voet volgen. Polack: “De mogelijkheid tot het verlengen van het contract of, in overleg met de promovendus, aanpassen van de eisen waar een proefschrift aan moet voldoen, kan al veel schade opvangen. Steun vanuit de instelling is zeer belangrijk, zeker in het licht van de hoge risico’s op burn-out of andere psychiatrische stoornissen, zoals een depressie of angststoornis.” Daarnaast is PNN betrokken bij de eindevaluatie van het promotieonderwijs in Groningen, waarbij, na jarenlange inspanning, PNN hoopt op een goede afronding ten gunste van de benadeelde promovendi aldaar. Tot slot richt PNN zich op het aansluiten bij het nieuwe Erkennen en Waarderen, en staan de cao-onderhandelingen, Monitor Arbeidsvoorwaarden 2021 en een promovendi Supervisor of the Year award op het programma.

Voor aanstaande bestuursperiode heeft het PNN maar liefst vier nieuwe bestuursleden aangetrokken. Anneke Kastelein (LUMC) zal het bestuur versterken als commissaris extern en penningmeester. Joanna Porkert (RUG) zal zich inzetten voor universitaire arbeidsvoorwaarden, en Joanna Rutkowska (Donders Instituut Nijmegen) voor buiten-, internationale en beurspromovendi. Malika Ouacha (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal zich inzetten voor de werkomstandigheden van promovendi en het Erkennen en Waarderen programma. Marc Vervuurt (Radboudumc), voorheen bestuurslid arbeidsvoorwaarden universiteiten, volgt Meaghan Polack op als secretaris en vicevoorzitter. Manon te Dorsthorst (Radboudumc/Maastricht UMC), Lisa Oskam (Universiteit Utrecht) en Charlotte de Blecourt (Donders Instituut Nijmegen) waren reeds aangetreden als respectievelijk bestuursleden arbeidsvoorwaarden UMC, Open Science en Loopbaan. Polack: “Met het bestuur van PNN streven we ernaar om nog meer de samenwerking aan te gaan met onze verschillende partners en in deze moeilijke tijden ons hard te blijven maken voor de rechten van promovendi”. 

Deel deze pagina