Vandaag (4 feb, 13:45) bieden beurspromovendi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hun manifest tegen het experiment Promotieonderwijs aan de Tweede Kamer aan. Beurspromovendi doen namelijk precies hetzelfde werk als werknemerpromovendi, maar voor minder geld en onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Zo beloofde de RUG de beurspromovendi bijvoorbeeld meer vrijheid in het opzetten van hun project, maar verschilde deze in de praktijk niet van die van werknemerpromovendi. Ook zouden beurspromovendi geen onderwijs mogen geven, maar werden ze daar in sommige gevallen door hun supervisors wel nadrukkelijk toe aangespoord.

In dit manifest eisen de beurspromovendi daarom de stopzetting van het experiment Promotieonderwijs, werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als beurspromovendi werkzaam zijn geweest. Het manifest wordt gesteund door 1075 individuele ondersteuners, waarvan 239 beurspromovendi van de RUG, en landelijke organisaties als het Promovendi Netwerk Nederland, (studenten-)vakbonden en WOinActie.

Het experiment Promotieonderwijs begon in 2016 en was al voor het begin omstreden. Hoewel de (niet onbetwiste) tussenevaluatie van het experiment aangeeft dat er geen nadelige effecten zijn van het experiment, geven de beurspromovendi zelf een veel negatiever signaal af. Naast de 239 beurspromovendi die dit kritische manifest hebben ondertekend, zijn er 58 medische beurspromovendi naar de rechter gestapt om werknemersstatus te eisen, en overwegen andere beurspromovendi diezelfde stap te nemen.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft voor de tweede ronde van het experiment een aanvraag gedaan voor nog eens 650 beurspromovendi, bovenop de huidige 850. Dit ondanks felle kritiek van de universiteitsraad. Twee faculteiten hebben echter al laten weten niet meer mee te doen met het experiment: de faculteit Rechtsgeleerdheid stelde vast dat er onvoldoende verschil in werkzaamheden was tussen beurspromovendi en werknemerpromovendi om een verschil in arbeidsvoorwaarden te rechtvaardigen, en de faculteit Wijsbegeerte vindt twee soorten promovendi niet wenselijk. De aanbieding van het manifest is, in het licht van deze ontwikkelingen, een goed moment voor de Kamer om het experiment grondig te heroverwegen.

Deel deze pagina