Promovendi en postdocs zijn de (assistent- en associate) professoren van de toekomst. Daarom is het essentieel dat hun bijdrage aan de wetenschap erkend en gewaardeerd wordt. Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en Young Science in Transition (YoungSiT) juichen de huidige ontwikkeling van het Erkennen en Waarderen (E&W) programma toe, maar het huidige programma schiet tekort voor junior wetenschappers.  Beleidsmakers van universiteiten en financieringsorganen moeten een actieve rol nemen wat betreft het ondersteunen en implementeren van E&W beleid – niet alleen voor professoren, maar ook voor promovendi en postdocs. PNN en YoungSiT doen daarom vijf aanbevelingen met betrekking tot E&W. 

  1. Ondersteun professionele ontwikkeling: Bied promovendi en postdocs de mogelijkheid om professionele vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van open science, leiderschap, schrijfvaardigheden, wetenschapscommunicatie, publieksbereik, citizen science, carrièreontwikkeling, project management en beleidsvorming. 
  2. Ondersteun het publicatieproces: Ondersteun promovendi en postdocs met het publiceren van hun wetenschappelijke artikelen en data in Open Access tijdschriften, in overeenstemming met de FAIR principes – niet alleen door middel van trainingen, maar ook door het aanbieden van infrastructuur en financiering. 
  3. Erken daadwerkelijk al het werk: Maak het mogelijk voor promovendi om hun werk met betrekking tot patiënten, lesgeven, open science outputs (bijv. studie-opzet, protocollen, preregistratie, datasets, of software), of wetenschapscommunicatie te belichten in de vorm van een hoofdstuk in de dissertatie ter vervanging van één van de hoofdstukken gebaseerd op onderzoek. 
  4. Vrijwillige basis: Laat promovendi verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionele ontwikkeling. Gezien de aanzienlijke werkdruk is het belangrijk om te benadrukken dat niet iedereen alles hoeft te doen: wetenschap is samenspel. Als promovendi en postdocs constant moeten laten zien dat ze van alle markten thuis zijn, belemmert dit het ontwikkelen van specifieke talenten. Nieuw E&W beleid zou daarom meer ruimte moeten laten voor flexibiliteit en keuzes om op die manier de voorkeuren en talenten van promovendi en postdocs te bevorderen. 
  5. Financier buiten-contractuele taken: Bied promovendi en postdocs die buiten-contractuele taken op zich nemen naast hun onderzoek, zoals lesgeven, wetenschapscommunicatie, vertegenwoordiging, publieksbereik en beleidsvorming, een verlenging van hun contract. Dit verlaagt niet alleen de werkdruk, maar geeft ook waardering voor de inzet van promovendi en postdocs.

Beleidsmakers en bestuurders op onder andere universiteiten, UMC’s en financieringsorganen ook een actieve rol spelen in het ondersteunen van E&W beleidsveranderingen voor promovendi en postdocs. Door budget vrij te maken voor ondergewaardeerde taken, door diverse bijdragen aan de wetenschap te erkennen en door een net iets andere mindset bij beleidsmakers en bestuurders (kwaliteit boven kwantiteit), kunnen we een rechtvaardiger en eerlijker erkennings- en waarderingssysteem binnen de wetenschap creëren.   

Lees het gehele artikel op ScienceGuide.

Deel deze pagina