Alle promovendi komen definitief in aanmerking voor herregistratie in het BIG-register op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Minister Schippers (VWS) heeft de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG op 13 juli jl. in de Staatscourant gepubliceerd. Vorig jaar leken voor een grote groep promovendi problemen te ontstaan omdat hun onderzoekswerkzaamheden niet automatisch meetelden als werkervaring voor herregistratie. De werkgroep BIG van het PNN, bestaande uit promovendi uit alle acht umc’s, hadden zich hard gemaakt voor deze oplossing, die met deze publicatie nu definitief is geworden. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders per individueel beroep.   

Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht om zich 5 jaar na het behalen van hun diploma opnieuw te registreren in het BIG-register. Om dat te kunnen doen, is een urennorm opgesteld. Eerder leek het erop dat veel promovendi in de medische wereld niet aan deze urennorm zouden kunnen voldoen, omdat promotie-werkzaamheden vaak niet meetelden voor deze norm. Doordat promotieonderzoek nu als gelijkgestelde werkzaamheden zal worden aangemerkt, kunnen promovendi na het behalen van hun proefschrift opnieuw registreren.

De werkgroep BIG van het PNN, samengesteld uit de promovendi van alle acht umc’s, nam plaats aan tafel bij het ministerie van VWS om intensief te overleggen over de voorwaarden voor BIG-herregistratie. Constructief overleg met het ministerie en andere partijen heeft nu geresulteerd in een oplossing voor medici die promoveren.

Het PNN schreef eerder, in samenwerking met de NFU en de KNMG, voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een uitgebreider artikel over de wijziging van de Regeling periodieke registratie Wet BIG t.a.v. promovendi. De praktische uitvoering van deze wijziging is terug te vinden in paragraaf 5.2 van de beoordelingskaders (voor ieder beroep in te zien via: https://www.bigregister.nl/herregistratie). De Werkgeversverklaring voor promovendi is te vinden via dezelfde site.

Deel deze pagina