De VAWO gaat fuseren met de AOb! Wat betekent dit voor promovendi?

Leden van de VAWO hebben massaal voor de fusie met de Algemene Onderwijsbond (AOb) gestemd. Van alle uitgebrachte stemmen was 97% vóór de fusie. Ook de leden van de AOb hebben met de fusie ingestemd. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2020 de belangen van de VAWO-leden behartigd gaan worden vanuit de AOb. Om dat goed te kunnen doen gaat de AOb een nieuwe sector oprichten speciaal voor het Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (WO&O).

Maar wat verandert er nu voor jou als lid?

Blijft hetzelfde of verbetert:

  • Juridische bijstand blijft. Ongeacht hoe lang mensen bij de VAWO lid waren, iedereen die nu VAWO-lid is, heeft vanaf 1 januari 2020 recht op juridische ondersteuning. Indien noodzakelijk zelfs met een advocaat;
  • Ook de AOb zit aan de cao-tafel om mee te onderhandelen over een sterke cao;
  • De AOb blijft aandacht vragen  voor belangrijke thema’s zoals het experiment promotieonderwijs, maar ook onderwerpen als de extreem hoge werkdruk, verwevenheid onderwijs & onderzoek, gelijke kansen en sociale veiligheid blijven geagendeerd;
  • Evenementen die de VAWO organiseerde (de opening van het Academisch Jaar en de Academie-Kus) blijven. Ook zal de vakbond als vanouds op PhD-dagen aanwezig zijn;
  • Tot slot: de mensen blijven! Zowel de lokale vertegenwoordigers, het bestuur en het personeel blijven zich inzetten voor jou!

Wat verandert er dan wel:

  • De naam verandert. VAWO wordt AOb WO&O;
  • De contributie verandert. De AOb hanteert een ander systeem naar inkomen. Voor promovendi betekent dat de maandelijkse bijdrage omhoog gaat van € 6,- naar € 17,85. Bij veel universiteiten kun je deze contributie fiscaal uitruilen. Verder is het lidmaatschap, als compensatie voor de verhoging, de eerste drie maanden gratis;
  • De VAWO Visie verdwijnt. In plaats daarvan verschijnt elke maand het Onderwijsblad waarin alle sectoren, dus ook WO&O, aan bod komen;
  • De website en de contactgegevens veranderen. Op de website van de AOb zal informatie over de cao’s, juridisch advies en evenementen te vinden zijn.

De ‘look’ mag dan veranderen, maar de ‘feel’ blijft hetzelfde. De VAWO is er trots op om, vaak samen met PNN, te strijden voor de belangen van promovendi. Niet voor niets maakte er al jaren een PNN-bestuurslid deel uit van het VAWO-bestuur. Ook binnen de AOb blijft PNN opkomen voor betere arbeidsvoorwaarden en een sterkere positie voor promovendi. PNN kijkt uit naar een goede samenwerking met AOb WO&O in de strijd voor een gezonde wetenschap.

Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Deel deze pagina