Kennis gaat verloren, potentiële innovaties stagneren en carrières raken gefrustreerd. Dit zijn in het kort de gevolgen van de coronacrisis voor jonge wetenschappers als er niets gebeurt. Daarom sturen het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en De Jonge Akademie namens alle Nederlandse Young Academies op maandag 13 juli een brandbrief aan de regering met het verzoek tot een continuïteitspakket van € 350 miljoen.

Net als veel andere sectoren heeft de academische wereld de afgelopen maanden haar activiteiten moeten aanpassen aan het nieuwe normaal. Voor wetenschappers met vaste aanstellingen was dit haalbaar, maar voor jonge onderzoekers op tijdelijke contracten, zoals promovendi en postdocs, niet. Zij moeten in beperkte tijd diverse deelprojecten afronden, publiceren en daarnaast solliciteren en aanvragen schrijven voor vervolgonderzoek. Velen van hen kunnen door de crisis hun onderzoeksprojecten niet succesvol afronden, waardoor eerdere investeringen in kennis en onderzoekers nu verloren dreigen te gaan.

De sector heeft al veel gedaan om de vertraging op te vangen, maar de eigen middelen en reserves zijn onvoldoende om continuïteit van onderzoek en innovatie te garanderen. Daarom nu de oproep om het onderzoek van de aanstormende generatie te steunen met een continuïteitspakket van € 350 miljoen. Dat zou het mogelijk maken om aanstellingen naar behoefte te verlengen tot een maximum van bijvoorbeeld zes maanden. Diverse omringende landen, zoals Duitsland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, gingen Nederland al voor. Het bedrag van € 350 miljoen is tot stand gekomen op basis van interne berekeningen van de VSNU, NFU, NWO en KNAW.

Lees hier de hele brief

Afzenders brandbrief

  • Het Promovendi Netwerk Nederland is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi.
  • PostdocNL is opgericht om postdocs als onderdeel van de academische gemeenschap zichtbaarder te maken voor beleidsmakers, PostdocNL heeft als doel het verenigen en vertegenwoordigen van Postdocs van alle achtergronden en kennisinstituten in Nederland.
  • De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid. De Jonge Akademie functioneert zelfstandig binnen de KNAW, met een eigen werkplan en verantwoordelijkheid voor haar activiteiten en standpunten.
Deel deze pagina