Professional PhD Program

Het Professional PhD Program (PPP) is een initiatief van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) om de doorstroom van promovendi in Nederland naar een baan buiten de wetenschap te verbeteren. Hoewel in het huidige promotietraject de focus ligt op doorstroom naar een wetenschappelijke carrière, werkt ongeveer 70% van de gepromoveerden buiten de wetenschap, bijvoorbeeld in de publieke sector of in het bedrijfsleven. Door deel te nemen aan het PPP krijgen promovendi de kans om bij een organisatie buiten de universiteit een aantal maanden aan te slag te gaan met een door de organisatie aangedragen project uit de dagelijkse praktijk. Het PPP is oorspronkelijk opgestart met een subsidie van het Sociaal Fonds voor de KennisSector (SoFoKleS).

De duur van deelname aan het PPP bedraagt meestal tussen de 3 en 6 maanden. Het project kan parttime (vanaf 0,2 fte) of fulltime (tot 1,0 fte met onbetaald verlof) worden uitgevoerd. De tijdelijke werkgever betaalt enkel het salariscomponent van de kosten van de promovendus (dus geen WW-verantwoordelijkheid) conform de CAO NU/UMC/OI. PNN heeft hierbij geen inspraak, maar faciliteert enkel de sollicitaties en contacten, en is op geen enkele wijze aansprakelijk. De partijen leggen een projectplan vast met voldoende inhoudelijke diepgang en zorg voor haalbaarheid. Na het afronden van de opdracht keert de promovendus weer terug naar de universiteit om het proefschrift af te ronden.

PNN wil met het PPP laten zien hoe waardevol promovendi buiten de academische wereld kunnen zijn en de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven versterken. Organisaties leren tijdens het PPP wat de toegevoegde waarde van een promovendus is voor hun organisatie. Zij kunnen tegen relatief geringe kosten gebruik maken van toptalenten die bekend staan om hun analytisch denkvermogen, specialistische kennis, en bereidheid om hard te werken. Promovendi leren tijdens het PPP bewust gebruik te maken van de transferable skills die tijdens het promotietraject zijn opgedaan, zoals goed projectmanagement en vakkundig presenteren, en krijgen de gelegenheid om zich in te zetten voor een actuele kwestie. Zij komen in contact met diverse organisaties buiten de wetenschap en krijgen een duidelijk beeld van carrièremogelijkheden na de promotie.

Voor meer informatie over het PPP, lees dit artikel in het NRC Handelsblad.

(1) Voor wie is het PPP bedoeld?

Het PPP is voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, onderzoeksinstelling, of universitair medisch centrum die tijdens het promotietraject werkervaring willen opdoen. De vacatures worden voornamelijk gericht op medewerkerpromovendi, maar buitenpromovendi kunnen ook in aanmerking komen en worden aangeraden om te solliciteren. Het PPP staat open voor promovendi met de Nederlandse of een buitenlandse nationaliteit. Afhankelijk van de vacature kan kennis van het Nederlands en/of het Engels worden vereist alsmede specifieke vaardigheden voor de vacature. De promovendus moet het PPP wel kunnen afmaken tijdens het promotietraject.

(2) Hoe wordt de aanstelling geregeld?

Het contract wordt tussen de promovendus en het bedrijf afgesloten. PNN zorgt alleen voor vacatures bij bedrijven, het doorsturen van sollicitanten, en de evaluatie van het PPP. De promovendus moet zelf toestemming van de begeleider(s) vragen om deel te nemen aan het PPP en de arbeidsovereenkomst aan te passen. PNN kan helpen als de promovendus de begeleider wil overtuigen van het nut van het PPP. De vacatures binnen het PPP zijn voor 0,2-1,0 fte voor 3-6 maanden. Dat betekent dat de promovendus de aanstelling bij de universiteit moet aanpassen, soms onbetaald verlof moet nemen, en het einddatum moet verlengen. In sommige gevallen moet toestemming worden gevraagd voor verlenging van de wetenschapsfinancier.

(3) Word ik betaald voor het werk?

Het bedrijf betaalt de promovendus tijdens het PPP conform de promotiesalaris van de betreffende CAO NU/UMC/OI. Dat betekent dat de maandelijkse salaris van de promovendus in principe gelijk blijft tijdens het PPP. Dit kan echter afwijken afhankelijk van hoe de aanstelling bij de universiteit is geregeld.

(4) Wat wordt van mij verwacht?

De vacatures binnen het PPP zijn meestal projectgericht en kunnen worden uitgevoerd in de tijdsperiode van het PPP. De promovendus stelt samen met de leidinggevende(n) van het bedrijf een projectplan waarbij de taken duidelijk zijn voor de promovendus. De promovendus krijgt begeleiding en feedback van de leidinggevende(n) en wordt behandeld als een gewone medewerker van het bedrijf.

(5) Welke vacatures worden aangeboden?

Vacatures komen regelmatig aan de orde op basis van de deelnemende organisaties. In het verleden zijn er vacatures geweest bij, onder andere, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap, NWO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Rabobank, en de Universiteit van Amsterdam. PNN probeert vacatures voor promovendi binnen alle wetenschappelijke disciplines te creëren en hoopt in de toekomst het aantal vacatures binnen het PPP uit te breiden. Alle actuele vacatures zijn te vinden op de vacaturewebsite van het PPP en worden via Academic Transfer verspreid.

(6) Kan ik een bedrijf zelf benaderen?

Promovendi kunnen zelf het initiatief nemen om bedrijven te benaderen en te vragen of zij interesse hebben in (een soortgelijke aanstelling) als het PPP. In dat geval mag de promovendus deze brochure opsturen aan het bedrijf. PNN is verder bereid om meer informatie over het PPP en advies aan de promovendus en het bedrijf te geven.

(7) Is het PPP wettelijk toegestaan?

Op grond van de Wet Werk en Zekerheid mag van de maximale termijn van twee jaar worden afgeweken voor arbeidsovereenkomsten met als doel de educatie van de werknemer en voor zover verlenging voor de afronding van de opleiding noodzakelijk is (zie artikel 7.668a van het Burgerlijk Wetboek). In de CAO is de aanstelling van promovendus als educatie aangemerkt. Het contract van een promovendus kan voor de afronding van het proefschrift worden verlengd omdat dat niet leidt tot een vast dienstverband mits ter afronding van de opleiding (zie artikel 2.3 lid 8 en 10 van de CAO). Een werkgever zou een verlenging kunnen weigeren maar daarvoor moeten zwaarwegende bedrijfsbelangen worden aangevoerd.

(8) Hoe loopt de procedure van het PPP?

De procedure houdt 6 stappen in: (a) een bedrijf heeft een vacature voor het PPP en de vacature wordt geplaatst door PNN (b) sollicitanten sturen een motivatiebrief en CV naar PNN en de sollicitanten die aan de criteria voldoen worden doorgestuurd naar het bedrijf (c) geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een interview en het bedrijf selecteert een kandidaat (d) een contract wordt afgesloten tussen de promovendus en het bedrijf en het project wordt uitgevoerd (e) PNN neemt tussentijds contact op met de promovendus (f) PNN zorgt voor een eindevaluatie.

Getuigenissen:

“Het Professional PhD Program past uitstekend bij modern wetenschapsbeleid: actieve bevordering van de wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en bedrijfsleven.”
– Prof. Dr Jos Engelen (voorzitter NWO & professor bij UvA)

“Het Professional PhD Program is een mooie en noodzakelijke manier voor jonge onderzoekers om zich te oriënteren op hun carrièremogelijkheden, waardoor ook de maatschappelijke waarde van promovendi benadrukt wordt.”
– Prof. Dr Jeroen Geurts (voormalig voorzitter De Jonge Akademie & professor bij VUMC)

“Ik ervaar het PPP als zeer positief. Het geeft promovendi de gelegenheid om te zien wat werken bij NWO inhoudt. Het geeft versterking binnen bestaande programma’s en versterkt de relatie met de wetenschap. Een win-win situatie voor ons allemaal.”
– Anneke Zijlstra (voormalig beleidsadviseur bij NWO)

“Het PPP is een goede manier voor werkgevers om met talentvolle jonge wetenschappers in contact te komen die buiten de kaders van de universiteit durven denken.”
– Jasper Zuure (coördinator bij voormalig RMO)

“Ik vond het erg leerzaam om ervaring op te doen buiten de universiteit en zo mijn horizon te verbreden.”
– Judith van Dongen-van den Broek (PPP bij Ministerie van OCW)

“Ik ervaar het als verrijkend om naast mijn promotie-onderzoek aan de Universiteit Leiden bij NWO te werken. Het is boeiend en leerzaam om vanaf een andere kant en met een frisse blik naar wetenschap te kijken. Ook doe ik veel vaardigheden op die me later in mijn carrière zeker ook nog van pas komen. Ik kan een PPP-positie dus zeker aanbevelen!”
– Janna Marie Hoogendam (PPP bij NWO)

Share this page

Meer weten? Neem contact op met Lotte Weedage voor advies.

Lotte Weedage

Secretary and vice chair

secretary@hetpnn.nl