Voorlopig akkoord cao Nederlandse universiteiten 2024-2025: wat verandert er voor jou?

De werkgeversvereniging UNL en de vakbonden AOB, CNV, FBZ en FNV hebben een voorlopig akkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2024-2025. Dit voorlopige akkoord wordt in de komende weken door de cao-partijen ter goedkeuring voorgelegd aan hun leden. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025, en geldt voor alle werknemer-promovendi aan een Nederlandse universiteit. 

Er zijn dit keer geen afspraken die specifiek gericht zijn op promovendi, maar de belangen van promovendi zijn meegenomen in de algemene bepalingen omtrent de kwaliteit van werk en de sociale veiligheid. Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor werknemer-promovendi aan universiteiten op een rijtje:

Loon:

  • De lonen gaan per 1 september 2024 structureel omhoog met 3,7% en worden per 1 januari 2025 nog eens met 1% verhoogd. Deze verhoging moet uiterlijk per 31 december 2024 met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd.
  • Naast de loonsverhoging krijgen werknemers in september een eenmalige uitkering van € 300,- bruto (bij een voltijds dienstverband).

Sociale veiligheid:

  • Er komt per universiteit een centraal meldpunt voor klachten rondom sociale veiligheid waar melders kunnen worden begeleid naar de gepaste instantie of procedure.
  • Werkgevers zullen zich ‘tot het uiterste’ inspannen om werknemers, in het bijzonder zij met een tijdelijke overeenkomst zoals promovendi, te beschermen tegen benadeling als gevolg van een melding. Hieronder valt ook bescherming tegen vertraging of andere obstakels voor het succesvol afronden van de promotie.
  • Er worden grenzen gesteld aan geheimhoudingsplichten in vaststellingsovereenkomsten (ook wel beëindigingsovereenkomst) wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Het is niet meer toegestaan om geheimhouding af te spreken tegenover interne procedures of de politie.

Werk:

  • Er wordt een inventarisatie gedaan van knelpunten in het Universitaire Functie Ordeningssysteem (UFO-systeem). In het UFO-systeem wordt bepaald welke taken passen binnen de verschillende functies aan de universiteit, waaronder de functie promovendus. Door knelpunten te identificeren en het systeem te verduidelijken hebben promovendi meer grip op wat er van hen kan worden verwacht.
  • Ook wordt er op verschillende manier door vakbonden en werkgevers gezamenlijk aandacht besteed aan werkdruk, loopbaanperspectieven en het opnemen van vakantiedagen.
Deel deze pagina