Promovendi Netwerk Nederland tevreden met uitspraak in hoger beroep MD/PhD rechtszaak

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) heeft met blijdschap kennisgenomen van de uitspraak van het gerechtshof in de zaak aangespannen door 44 MD/PhD beurspromovendi tegen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft beslist dat de verhouding tussen de promovendi en het UMCG aangemerkt moet worden als een arbeidsovereenkomst. Voorzitter Anneke Kastelein: “PNN protesteert al jaren tegen de oneerlijke behandeling waar beurspromovendi mee te maken hebben. Het is dan ook een belangrijke mijlpaal dat ook het gerechtshof onderschrijft dat deze groep promovendi wel degelijk als werknemers moet worden gezien.”

Deze groep promovendi werd tussen 2016 en 2018 aangenomen als ‘student’ binnen het experiment promotieonderwijs. Als gevolg daarvan kregen zij geen arbeidsovereenkomst en bijbehorend salaris, maar een beurs. Zowel voor als na deze periode zijn promovendi met een vergelijkbaar profiel wél als werknemer aangenomen. In de praktijk deden de beurspromovendi hetzelfde onderzoekswerk en hadden zij dezelfde verantwoording af te leggen, maar kregen zij veel minder betaald, bouwden geen pensioen op, ontvingen geen vakantiegeld en genoten geen bescherming onder de cao. Kastelein: “Promoveren is werken. Deze promovendi verrichtten arbeid voor het UMCG en hadden zich te houden aan vrijwel alle verplichtingen die daarbij kwamen kijken.” Het experiment promotieonderwijs is gestart in 2016 en loopt tot augustus 2024. Het is niet duidelijk of deze uitspraak mogelijk ook iets kan betekenen voor alle andere promovendi aangenomen binnen het experiment. Kastelein: “We gaan de uitspraak nader bestuderen. Er zijn circa 1500 beurspromovendi aangenomen binnen het experiment promotieonderwijs die structureel te weinig betaald zijn.”

Deel deze pagina