De NFU en de vakbonden hebben (voorlopige) overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao zal gelden vanaf 1 januari 2024 t/m 31 december 2025. Op dit moment leggen alle bonden dit voorstel voor bij hun leden. Wij hebben hieronder de voor promovendi relevante wijzigingen op een rijtje gezet (Let op: dit is dus alleen op jou van toepassing als jouw contract onder de cao umc valt!): 

  • De lonen gaan structureel met 7% omhoog; 4 procent op 1 mei 2024 en 3% op 1 juli 2025.
  • Per 1 oktober komt er een aangepaste regeling voor de vergoeding van woon-werkverkeer. Bij  een enkele reis van meer dan 7 kilometer worden de kosten van het openbaar vervoer voor 100% vergoed. Medewerkers die met eigen vervoer komen, krijgen een vergoeding van 18 cent per kilometer, tot een maximum van 40 km per enkele reis.
  • De thuiswerkvergoeding aangepast tot het maximum dat is vrijgesteld van belasting. In 2024 is dat €2,35 per dag.
  • Het aantal bovenwettelijke vakantie uren wordt in 2024 verhoogd tot 28 uur, in 2025 tot 32 uur.
  • Ieder umc is verplicht om beleid te ontwikkelen ten aanzien van tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.
  • De uitkering van het UWV bij aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof wordt door de umc’s aangevuld tot het niveau van het loon van de medewerker, dit betekent dat je umc jouw salaris tot 100% (in plaats van de 70% die je van het uwv ontvangt).

Ook voor promovendi specifiek is er een extra bepaling opgenomen: als je tijdens je promotie een vorm van verlof hebt opgenomen (denk hierbij aan (aanvullend) geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof), dan kan je contract worden verlengd in de nieuwe cao, als je dit zelf actief aanvraagt. Let op: 1) dit is alleen voor jou van toepassing als je contract valt onder artikel 2.4.4 (onderzoeker in opleiding) of artikel 2.4.5 lid 4 sub a (onderzoeker algemeen op projectmatige, tijdelijke financiering) en 2) dit is een “kan-bepaling”: dit betekent dat umc’s hiertoe niet verplicht zijn en dat het dus kan afhangen van de beschikbare financiering voor jouw project.

Deel deze pagina