Toekomstbestendig promoveren

  • De wetenschap zit vol met perverse prikkels waarbij sterk gefocust wordt op output-maatstaven, zoals het aantal publicaties, het aantal citaties en de hoeveelheid beurzen die vergaard zijn. Dit creëert hoge druk in alle gelederen van de wetenschap en zorgt voor een onveilige werkomgeving, met name voor promovendi. PNN wil naar een breder systeem waarin alle werkzaamheden worden meegenomen in de beoordeling van wetenschappers en promovendi. Er zou ook erkenning moeten zijn voor het geven van onderwijs en peer reviewing. Ook moet feedback niet alleen top-down gegeven worden, maar bottom-up moet ook mogelijk zijn, zodat wangedrag in hogere gelederen aangekaart kan worden.
  • Door de promotiepremie die universiteiten per afgeleverd proefschrift ontvangen, kunnen zij verdienen op buitenpromovendi en internationale beurspromovendi. Promotieonderzoek mag geen verdienmodel zijn. De ambitie om meer gepromoveerden af te leveren dient gepaard te gaan met meer investeringen in promovendi en mag niet ten koste gaan van arbeidsvoorwaarden van promovendi.