Promotietraject voor iedereen mogelijk en haalbaar

  • Onderzoek doen en werken in de academie moet voor iedereen mogelijk zijn ongeacht gender, geaardheid, etniciteit of gezondheid. Universiteiten moeten zich inzetten voor een diverse groep wetenschappers om een afspiegeling te vormen van en als voorbeeld te kunnen dienen voor een eveneens diverse groep Nederlanders.
  • Deze onderzoekers moeten bovendien de ruimte krijgen om te groeien in datgene waarin zij zich onderscheiden. Promovendi moeten de begeleiding krijgen die hen in staat stelt hun einddoelen te realiseren. Deze begeleiding moet daarom individueel en op maat aangeboden worden.
  • Promovendi staan onderaan de hiërarchie binnen de universiteit en zitten daarom per definitie in een ongelijke machtsverhouding. Dit maakt promovendi als groep kwetsbaar. Universiteiten en promotoren moeten zich bewust zijn van deze verhoudingen en ervoor zorgdragen dat promovendi hier geen nadelige gevolgen van ondervinden.