Op dit moment is het ministerie van OCW bezig een AMvB voor te bereiden dat een experiment met beurspromovendi mogelijk maakt. In de jaren negentig is o.a. in Utrecht een vergelijkbaar experiment opgezet. De gevolgen daarvan waren zeer ingrijpend, zo blijkt uit een reconstructie van het Utrechtse promovendi overleg ProUt.

Met het oog op de AMvB lijkt het ons van belang deze reconstructie breed te verspreiden. U leest de reconstructie here.

Wij danken de promovendi van ProUt voor het opstellen van dit zeer lezenswaardige document. Wij hopen van harte dat het ministerie van OCW van deze reconstructie kennis neemt.

Share this page