(Nederlands) Arbeidsvoorwaarden

Appointment Forms

The Promovendi Netwerk Nederland represents the interests of various groups of PhD candidates. These candidates are affiliated to Dutch universities, university medical centers and research institutions, and have various forms of employment:

  • employee PhD’s
  • institution PhD’s
  • externally funded PhD students
  • fellows
  • duals
  • external PhD candidates

Most PhD candidates are employed by the 14 Dutch universities and thus the CAO(collective labor agreement) applies to them. In addition, a substantial proportion of PhD candidates work at the 8 university medical centers, and for them, the provisions of the CAO UMCapply. Other research institutes have their own collective agreement. Read more about all the CLA’s on the CLA page.

PhD candidates: academic trainees?

More and more universities introduce radical changes in the PhD program by using cheaper appointment forms. The main argument for this is cost. These changes take the form of appointments as a student rather than an employee, but also a shortened PhD of three instead of four years.

This construction allows the universities to collect the same promotional bonus while investing less. This is remarkable because, according to available figures, the average time for a promotion traject is around five years for the beta and even more than six years for the humanities and social sciences. The PNN is not in favor of this development: the danger that the shortening of the PhD thesis undermines the quality of Dutch theses.

Bursary system

The Rutte I cabinet wanted to make an amendment allowing candidates not to be appointed as a full employee, but as a student. The purpose of the bursary system is a cost reduction in the first place. It is also expected that the measure provides more scientific ‘output’ and a quality boost. Meanwhile, it was announcedthat Minister Bussemaker removed this section from the proposed amendment and now wants to try an experiment with bursary students. The PNN has her doubts about the introduction of such a system and discusses this with different political parties.

Grants

NOTE: This page was last updated at the end of 2018 and may not be fully up to date. PNN is working on this but cannot guarantee that the information below is still correct.

Dutch grants
HiiL
KNAW
NICIS
Netspar
Nuffic
NWO
NL Agency
VSBfonds
Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie
Technologiestichting STW
ZON-MW

Dutch foundations
Diabetes Fonds
Hersenstichting
Reumafonds
Maag Lever Darm Stichting
Fonds Psychische Gezondheid
Astma Fonds
Nederlandse Brandwonden Stichting
Hartstichting
Nierstichting
Prinses Beatrix Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Aids Fonds
Stichting Kinderpostzegels Nederland
KWF Kankerbestrijding
Stichting Multiple Sclerose Research

Other (Dutch)
Fulbright Center
Algemeen Nut Beogende Instellingen

European grants
Europa’s Seventh Framework Programme (FP7)
EURAXESS
AXA Research Fund

American grants
National Science Foundation
Rockefeller Foundation
Grants.gov

(Nederlands) Promoveren

 

Er zijn verschillende manieren om promotietraject te doorlopen. Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen kunnen promovendi vol- of deeltijds aanstellen, ook worden er duale trajecten aangeboden. Het is ten slotte mogelijk om met eigen financiering promotieonderzoek te verrichten, dan wordt er geen aanstelling verkregen. Lees onderaan deze pagina meer over de verschillende aanstellingsvormen.

Wanneer een aanstelling verkregen wordt bij een universiteit, universitair medisch centrum, of een andere onderzoeksinstelling dan komt automatisch de CAO om de hoek kijken. Het PNN geeft op op de CAO pagina uitgebreid informatie en advies omtrent de drie CAOs. Het Nederlandse universitaire promotieonderzoek vindt veelal plaats binnen onderzoeksscholen. Om uit te zoeken welke onderzoeksschool er zijn, kijk op onze onderzoeksscholen pagina. Uitleg over het systeem van financiering en verwijzing naar een aantal subsidiewebsites vindt u hier. Op onze vacaturepagina krijgt u een overzicht van vacaturewebsite waar u kunt zoeken naar interessante promotievacatures. Als laatste geeft het PNN een aantal tips aan (aankomende) promovendi om hun traject soepel en succesvol te doorlopen.

Werknemerspromovendi
In Nederland is het meest gangbaar dat promovendi in dienst treden van de universiteit of een ander onderzoeksinstituut. Zij hebben een aanstelling voor bepaalde tijd, krijgen salaris, betalen sociale premies en bouwen pensioen op, daarnaast verkrijgen ze een arbeidsverleden, wat belangrijk is bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioenen. Deze promovendi vallen onder de CAO-NU, en hebben recht op secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het PNN is van mening dat alle door Nederlandse instellingen gefinancierde promovendi als werknemers dienen aangesteld te worden. Een promovendus is een professionele jonge onderzoeker en dient overeenkomstig beloond te worden. Bovendien is de werknemersstatus een unique selling point van Nederland wat betreft het aantrekken van talent uit het buitenland.

Beurspromovendi
Beurspromovendi – ook wel studentpromovendi of bursalen genoemd – zijn niet in dienst bij de universiteit en krijgen dus geen salaris voor hun arbeid. In plaats daarvan krijgen ze een persoonlijke studiebeurs als vergoeding. Er worden geen sociale premies en pensioengelden afgedragen, ook niet voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. Er is geen opbouw van arbeidsverleden, en daarmee geen recht op ziektewet, WW of pensioen. Beurspromovendi vallen evenmin de CAO-NU en heeft geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze hebben ten slotte ook geen recht op een werkplek en mogen geen onderwijs verzorgen aan de universiteit.

Het PNN is tegenstander van de aanstelling van beurspromovendi in plaats van als werknemer. Een promovendus heeft een werknemersrelatie met de instelling waarvoor hij/zij werkt. Het bursalenstelsel biedt de promovendus alleen maar nadelen, zit vol tegenstrijdigheden en is tegen de wet; daarnaast vormt het een extra drempel voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. In december 2008 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen het aanstellen van promovendi als bursalen.

Buitenpromovendi doen promotieonderzoek, zonder daarvoor bij een universiteit aangesteld te zijn. Zij doen hun onderzoek onbezoldigd en in hun eigen tijd uit liefhebberij of in dienst van het bedrijfsleven. Een ieder die buitenpromovendus wil worden, dient zelf contact op te nemen met een beoogd promotor. Informatie voor buitenpromovendi en bijbehorende rechten en plichten kan gevonden worden op de websites van de universiteiten.

Buitenpromovendi
De volgende websites kunnen behulpzaam zijn voor het opstarten van promotieonderzoek zonder aanstelling:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam
Open Universiteit