Het PNN vindt het een goed besluit dat minister Bussemaker het advies van de Raad van State ter harte neemt om niet over te gaan tot invoering van de mogelijkheid om promotiestudenten aan te stellen. De promotiestudenten zouden geen werknemers zijn, maar studenten.

De werknemersstatus die promovendi in Nederland hebben past bij de belangrijke rol die Nederlandse promovendi spelen bij het uitvoeren van de kerntaken van de universiteit. Het gaat daarbij zowel om het verrichten van wetenschappelijk onderzoek als het verzorgen van onderwijs. De Nederlandse aanstellingsvorm wordt op Europees niveau aanbevolen in het European Charter for Researchers van de Europese Commissie en door Eurodoc, de Europese belangenvereniging voor jonge onderzoekers.

Het PNN deelt de zorg van de Raad van State dat een studentenstatus voor promovendi nadelige gevolgen kan hebben voor het niveau van het wetenschappelijk onderzoek en de loopbaanperspectieven van promovendi. Een positie als student is minder aantrekkelijk, waardoor getalenteerde kandidaten ervoor kunnen kiezen om niet of in het buitenland te gaan promoveren. Bovendien mogen promotiestudenten geen onderwijs geven, waardoor ze geen waardevolle onderwijservaring opdoen.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn de afgelopen jaren al promovendi aangesteld als promotiestudent. De eersten van hen zijn inmiddels gepromoveerd. Het kabinet wil nu een wettelijke grondslag bieden om te experimenteren met promotieonderwijs. De Groningse promotiestudenten en het PNN zouden naar aanleiding daarvan graag een keer in gesprek gaan met de minister om te praten over de eerdere ervaringen.

Share this page