Graduate schools

In Nederland maakt een groot aantal van de promotietrajecten deel uit van een landelijke onderzoekschool. Deze, vaak interuniversitaire, organisaties bieden vakinhoudelijke cursussen aan promovendi, faciliteren kennisuitwisseling en leveren een externe begeleider die bij eventuele problemen tijdens het promotietraject kan bemiddelen. Bovendien zijn deze onderzoeksscholen bij uitstek geschikt om potentiële promovendi een overzicht te bieden van de keuzemogelijkheden binnen het Nederlandse academische landschap, waardoor jong talent zelf kan kiezen voor een promotieonderwerp en promotor. Vraag binnen je eigen vakgebied en universiteit rond welke onderzoeksscholen voor jou relevant zijn.

Share this page

Meer weten? Neem contact op met Benthe van Wanrooij voor advies.

Benthe van Wanrooij

Chair

chair@hetpnn.nl