Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 september jl. is Anneke Kastelein verkozen tot nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN), de nationale belangenvereniging voor en door promovendi. Kastelein promoveert aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het onderwerp kanker gerelateerde vermoeidheid en volgt Meaghan Polack op, die het bestuur van PNN na twee jaar verlaat.

Voor aanstaande bestuursperiode heeft het PNN vier nieuwe bestuursleden aangetrokken. Kastelein: “We hebben een sterk en zeer gemotiveerd bestuur, met diverse perspectieven en ervaringen”. Marije Sluiskes (LUMC) zal het bestuur versterken als secretaris en vicevoorzitter. Marcella Ibarra (Vrije Universiteit) zal zich inzetten voor buiten-, internationale en beurspromovendi, Junfeng Zhu (Universiteit Utrecht) zal zich richten op samenwerking en ondersteuning van de leden van PNN en Roël Vrooman (Radboudumc) zal aan de slag gaan als bestuurslid arbeidsvoorwaarden ziekenhuizen. Charlotte de Blecourt (Donders Instituut Nijmegen), voorheen bestuurslid loopbaan, gaat aan de slag op de portefeuille arbeidsvoorwaarden universiteiten, Lisa Oskam (Universiteit Utrecht) blijft aan als bestuurslid Erkennen en Waarderen en volgt Kastelein op als penningmeester.  

De komende periode zal PNN zich op verschillende onderwerpen richten. Zo zal het bestuur zich inzetten voor het transparanter en toegankelijker maken van de informatie rondom de rechten en plichten van een promovendus. Kastelein: “Het is belangrijk dat promovendi weten wat er van ze verwacht wordt, en welke stappen ze kunnen zetten als de samenwerking met het begeleidingsteam of het instituut niet wenselijk verloopt. Informatie rondom de eisen voor de promotie en verdediging is veelal niet volledig openbaar, compleet en/of vindbaar.” Daarnaast zal het bestuur zich hard maken om meer inzicht in en aandacht te krijgen voor de problematiek waar internationale-, beurs en buitenpromovendi mee te maken krijgen. Kastelein: “Deze groepen zijn te lang onder de radar gebleven, en er is onvoldoende zicht op de structurele problemen waar zij tegenaan lopen.” Het bestuur zal zich daarnaast richten op de verdere uitrol van het nieuwe Erkennen en Waarderen en het Nationaal Programma Open Science, de cao-onderhandelingen, een gezonde werkomgeving en de afwikkeling van het experiment promotieonderwijs. Door samen te werken met de nationale instanties zoals onder andere het ministerie van OCW, de UNL, de NFU en de vakbonden, hoopt Kastelein de positie van promovendi in Nederland te versterken.

Share this page