Algemene Onderwijsbond (AOb)

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is één van de vaste partners van PNN. Na een fusie met de Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) eind 2019, vertegenwoordigt de Aob ook docenten en onderzoekers in het Wetenschappelijk Onderwijs, en dus ook promovendi. In tegenstelling tot PNN kan de AOb promovendi bijstaan bij concrete juridische geschillen. Wij raden promovendi dan ook aan om lid te worden van AOb, of een andere vakbond.

Het lidmaatschapstarief in 2020 is 17,85 euro per maand. Via het keuzemodel zijn de kosten voor vakbondslidmaatschap doorgaans (deels) terug te krijgen van de werkgever.