Promotiestudenten

Promotiestudenten

Nederland staat internationaal bekend als een land met een goed onderzoeksklimaat; er wordt veel en van goede kwaliteit gepubliceerd. Promovendi spelen hierbij een belangrijke rol. Zij vormen ruim een derde van het wetenschappelijk personeel en zijn in Nederland meestal aangesteld als werknemer.

Al langere tijd gingen er echter stemmen op om dit systeem te veranderen. De VSNU en het Ministerie van OCW zien promovendi eerder als studenten dan als werknemers. Zij wilden de aanstellingsvorm dan ook aanpassen en promovendi aanstellen als zogenaamde “promotiestudenten”. Indien promovendi aangesteld zijn als student ontvangen zij echter geen salaris, maar een beurs. Zij bouwen geen pensioen op, hebben geen vakantiedagen en geen recht op een eigen werkplek.  Hier staat tegenover dat zij meer vrijheid zouden hebben in het kiezen van een onderwerp en niet verplicht kunnen worden om onderwijs te geven, hoewel dit weigeren in de praktijk lastig kan zijn. Kortom: de situatie van promovendi zal verslechteren, waardoor promoveren minder aantrekkelijk wordt.