PNN PhD Survey: Stelt de relevante vragen

PNN heeft jouw input nodig om de situatie van alle promovendi in Nederland te verbeteren! Laat ons weten wat er wel en niet goed gaat in de PNN PhD Survey! Deze survey behandelt namelijk ook onderwerpen die normaliter niet worden behandeld in andere PhD surveys, maar die wel cruciaal zijn om de situatie van promovendi te verbeteren. PNN zal de data vertrouwelijk behandelen, dus je kunt alle zorgen die je hebt in deze survey kwijt.

Hoe meer promovendi de survey invullen, hoe beter PNN in staat zal zijn om je problemen aan te kaarten en beleidsmakers te overtuigen om veranderingen door te voeren. We roepen daarom iedereen die op dit moment bezig is met een promotietraject, ongeacht contractsoort of type instelling, op om deze survey in te vullen.

Bovendien kun je, als je deelneemt aan deze survey, je inschrijven voor een loterij om één van twee Career Coaching Sessionsmet een professionele carrièrecoach te winnen!

Je kunt de survey hier invullen!