Over PNN

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan één van de veertien Nederlandse Universiteiten, of één van de acht Universitaire Medische Centra, of op één van de vijf Onderzoeksinstellingen. Het PNN is een vereniging waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste beslisorgaan is. Tijdens deze vergadering, waarin het Dagelijks Bestuur (DB) en de plaatselijke Promovendi Overleggen (POs) gezamenlijk overleggen, worden het beleid en de te ondernemen acties besproken en worden besluiten genomen.

Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van:

Daarnaast houdt PNN contact met vele andere organisaties die verbonden zijn aan het academische landschap, zoals politieke partijen. Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).