Open Science

Open Science is een beweging binnen de wetenschap die streeft naar het meer transparant en ‘open’ maken van de wetenschap. Dit gaat onder andere over het delen en hergebruiken van data, het vrij beschikbaar maken van publicaties (open access publiceren) en vele andere onderwerpen.

PNN en Open Science

PNN ondersteunt de open science beweging in Nederland en onderstreept het belang van open science voor het moderniseren, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de wetenschap.

PNN neemt deel aan het Nationaal Platform Open Science (NPOS) dat als collectief van verschillende betrokken partijen een versnelling van open science in Nederland nastreeft.

Universiteiten en andere betrokken partijen zouden jongen onderzoekers sterker moeten ondersteunen in het beoefenen van ‘open science’. Dit gaat zowel om informatie en training, het bieden van de juiste infrastructuur en het stimuleren en belonen van open science activiteiten.

 Plan S en open acces publiceren.

Resultaten en publicaties van wetenschappelijk onderzoek zouden niet achter een betaal muur moeten verdwijnen, maar vrij beschikbaar moeten zijn om de distributie en implementatie van resultaten te versnellen.

PNN ondersteunt initiatieven die een versnelling van het aantal Open Acces publicaties beoogt. Zo ondersteunen wij de ambities van Plan S, een initiatief van een collectief van nationale en europese onderzoeks financiers zoals NWO en ZonMW. Meer informatie hierover is te lezen in ons standpunt over Plan S.

Erkennen en Waarderen

Om een transitie naar open science mogelijk te maken is een nieuwe manier voor het erkennen en waarderen van onderzoekers nodig. De San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) zijn een goed uitgangspunt om tot deze nieuwe waarderingscriteria te voldoen en PNN neemt actief deel aan het landelijke debat over dit onderwerp.