Neth-ER

De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uiteenlopende wijze de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden en instellingen, die deel uitmaken van de achterban van de leden van Neth-ER. De vereniging heeft een kantoor met een kleine ondersteunende staf in het hart van de Europese wijk in Brussel. Neth-ER wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Missie

De missie van Neth-ER is tweeledig: het verzorgen van juiste en actuele informatie over de Europese beleidsontwikkelingen over de kennisdossiers aan het Nederlandse kennisveld en het ondersteunen van de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden.

  • Het informeren gebeurt onder andere door het publiceren van (nieuws)artikelen op de website, het versturen van een wekelijkse nieuwsbrief, het organiseren van seminars en het geven van advies en het beantwoorden van vragen.
  • Om de Europese beleidsbeïnvloeding op de kennisdossiers door de leden en achterban mogelijk te maken, onderhouden de medewerkers van het kantoor van Neth-ER nauwe contacten met de Europese instellingen en relevante organisaties. Verder ondersteunen zij het debat en de discussie tussen het ‘Brusselse’ netwerk en de leden en organisaties uit de achterban en helpen zij bij het formuleren en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten van de leden over Europese kennisontwikkelingen.