Kwaliteit

Kwaliteit is voor PNN een belangrijk speerpunt, omdat de kwaliteit van de Nederlandse promotietrajecten ons aan het hart gaat, zeker in tijden van bezuiniging. Nederlandse promotietrajecten en proefschriften staan internationaal hoog aangeschreven. In de European University Association is geopperd om Nederland als voorbeeld te gebruiken voor de manier waarop universiteiten omgaan met promovendi. PNN zet zich daarom in om de kwaliteit van het promotietraject op peil te houden, maar er zijn ook zeker punten waar de kwaliteit verbeterd kan worden.

Na een eerder onderzoek in 2005, heeft PNN in samenwerking met het Rathenau Instituut in 2013 een nationaal onderzoek gedaan onder promovendi. Vragen over aspecten als begeleiding, duidelijkheid van doelen en carriereperspectieven werden aan zo’n 2700 promovendi gesteld. Dit onderzoek is eind 2014 als rapport verschenen. Om zicht te houden op nationale zaken aangaande kwaliteit van promotietrajecten heeft PNN contact met partijen als de VSNU, KNAW, Inspectie van Onderwijs, Jonge Akademie en Sodola.

PNN begint eind 2015 samen met ISO een onderzoek naar hoe promovendi voorbereid worden op het geven van onderwijs. Ook wordt er een project opgezet waar er gekeken wordt naar de mogelijkheid of er promovendipsychologen kunnen worden aangesteld op elk instituut, om daarmee de problemen waar specifiek promovendi mee te maken hebben aan te kunnen pakken.

Heb je meer ideeën over hoe de kwaliteit van promotietrajecten in Nederland gewaarborgd of zelfs verbeterd zou kunnen worden? Laat je stem horen en stuur een mail naar info@hetpnn.nl.