Meldpunt misstanden

Promovendi kunnen tijdens hun onderzoekstraject tegen allerlei problemen aanlopen. Soms worden die problemen veroorzaakt door anderen. Bijvoorbeeld omdat je (arbeids)rechten niet worden gerespecteerd, je onvoldoende begeleiding ontvangt, afspraken niet worden nagekomen of omdat er sprake is van intimidatie.

Een eerste stap is normaal gesproken het aankaarten van problemen bij de universiteit zelf. Maar soms heb je het gevoel dat je niet terecht kunt bij je promotoren, leidinggevende of vertrouwenspersoon. Soms weet je simpelweg niet waar je heen moet. Soms heb je al een aantal wegen bewandeld en hebben die het probleem niet opgelost. Voor dit soort gevallen kun je terecht bij het Meldpunt Misstanden van PNN.

Waar kan ik melding maken van misstanden?

Je kunt misstanden melden bij: meldpunt@hetpnn.nl. Vermeld hierbij zoveel mogelijk details, want hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij een advies op maat kunnen leveren.

Blijft mijn klacht vertrouwelijk?

Ja. Wij zullen jouw klacht nooit met iemand buiten PNN bespreken. Je persoonlijke gegevens worden zonder jouw toestemming nooit gedeeld met anderen.

Wat kan PNN voor mij betekenen?

We zullen proberen je te voorzien van een bruikbaar advies. De exacte gang van zaken hangt sterk af van je klacht. Op juridische vragen zullen we proberen antwoord te geven. Weet je niet bij wie je terecht kunt, dan zullen we je op dat punt adviseren. De advisering vanuit PNN is ter ondersteuning: we zijn geen vakbond en verlenen (in principe) geen juridische bijstand. Ook zijn sommige vragen lastig te beantwoorden, bijvoorbeeld omdat er geen harde regels zijn die antwoord geven op je vraag of omdat we de expertise niet in huis hebben. Als dit het geval is, dan geven we dit aan.

Wat doet PNN met mijn klacht?

We registreren en analyseren de binnengekomen klachten om landelijke trends en problemen te kunnen signaleren en aanpakken. Zo draag je met de registratie van je klacht bij aan een beter promotieklimaat in Nederland. Als we tot actie overgaan zullen we, zoals gezegd, nooit zonder toestemming naar individuele klachten verwijzen of persoonsgegevens vrijgeven.

Hoe snel krijg ik reactie?

Degenen binnen PNN die het meest weet van de betreffende materie worden betrokken bij het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Omdat we voor sommige vragen extern advies inwinnen en omdat PNN draait op vrijwilligers kan het soms even duren voordat je antwoord krijgt. We streven naar beantwoording binnen twee weken.

Ik heb geen advies nodig, kan ik dan toch melding maken van een misstand?

Ja, ook als het gaat om een incident wat je zelf gaat oplossen of wat inmiddels al is opgelost kun je hiervan bij ons melding maken. Dit ter registratie. Zo kan PNN bijhouden of er aan (bepaalde) universiteiten structurele problemen zijn die vragen om (landelijke) actie. Je helpt hier andere promovendi mee. Wij zullen je gegevens of persoonlijke details nooit delen met anderen, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft.

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Lotte Weedage voor advies.

Lotte Weedage

Secretaris en vicevoorzitter

secretaris@hetpnn.nl