Externe oplossingen

Een edelsteen kan niet gepolijst worden zonder wrijving en een constructieve discussie kan van cruciaal belang zijn om vooruitgang te boeken in je PhD-traject. Maar in sommige gevallen kan je in conflict komen met een persoon op je onderzoeksinstelling dat verder gaat dan een gezonde discussie. Hieronder bieden we een paar externe partijen die je kan raadplegen. De externe partijen die hier worden vermeld hebben meestal een adviserende functie. Ze kunnen echter nuttige begeleiding en strategieën bieden over hoe je moet handelen in jouw specifieke conflictsituatie.

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de nationale belangenorganisatie voor en door PhD kandidaten die verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen. Elke PhD kandidaat in Nederland kan bij PNN wettelijke en juridisch gerelateerde vragen te sturen. Bij PNN zijn drie bestuursleden verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en zullen ze proberen een passend antwoord te geven op jouw situatie. Bovendien heeft PNN een signaleringsfunctie als het gaat om conflictsituaties: wanneer we structurele tekortkomingen in het nadeel van PhD kandidaten observeren, zullen we actie ondernemen en dit doorgeven aan de relevante belanghebbenden, zoals de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij Nederlandse universiteiten worden PhD kandidaten vaak vertegenwoordigd door lokale promovendiorganisaties. Er kunnen verschillende raden zijn in een onderzoeksinstelling, zowel op instellings- als facultair niveau, en met verschillende graden van activiteit. Promovendiorganisaties onderhouden normaal gesproken contact met het College van Bestuur, decanen en individuele PhD kandidaten. Ze bespreken problemen en kwesties die zich voordoen voor promovendi en verband houden met lokale regelgeving. Lokale organisaties kunnen deze dit dan onder de aandacht brengen van relevante instanties. PNN heeft een overzicht van alle lokale promovendiorganisaties.

Als je lid bent van een vakbond, kun je ook om begeleiding vragen van een vakbondsvertegenwoordiger. Alle vakbonden in Nederland hebben gespecialiseerde advocaten in dienst die deskundig en juridisch advies aan hun leden verstrekken. Je kunt een beroep doen op een vakbondsadvocaat als je zes maanden of langer lid bent van een vakbond, voor situaties die zich vanaf dat moment voordoen (dit heet het ‘brandend huis-beleid’). Vakbonden geven advies over zaken als collectieve arbeidsovereenkomsten, pensioenen, socialezekerheidsrechten of in geval van een geschil over reorganisaties.

Het Juridisch Loket biedt hulp bij juridische vragen. Voor telefonisch consult betaal je een bedrag per minuut, maar een face-to-face consultatie op één van hun locaties is gratis. Goed opgeleide advocaten geven vertrouwelijk advies en informatie. Als je ingewikkeldere vragen hebt die de hulp van een advocaat vereisen, kan Het Juridisch Loket je doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie waar gevorderde rechtenstudenten gratis juridisch advies geven tijdens telefonische spreekuren en inloopconsultaties. Studenten die bij de Rechtswinkel werken hebben een minimum aantal cursussen aan de universiteit gevolgd, wat zorgt voor degelijke basis juridische kennis. Er zijn verschillende Rechtswinkels verspreid over Nederland, waaronder in Amsterdam en Utrecht.

Als je ervan overtuigd bent dat je ernstig benadeeld bent, kun je zelfs overwegen om contact op te nemen met de Nederlandse pers. Geen enkele organisatie houdt van negatieve publiciteit, en het kan een externe vorm van druk vormen voor je universiteit om direct actie te ondernemen. Ook hier zijn er gradaties: je kunt ervoor kiezen om nationale pers te benaderen, maar als je denkt dat het probleem lokaal van aard is, kun je het ook overwegen in te dienen bij de krant van je universiteit. De meeste universiteiten hebben nog steeds een onafhankelijk medium dat macht kritisch bekijkt. Ten slotte zullen de meeste journalisten je privacy respecteren, maar wees je bewust van de gevaren van traceerbaarheid wanneer je naar de media stapt.

Meer lezen:

Deel deze pagina

Meer weten? Neem contact op met Marie Stadel voor advies.

Marie Stadel

Welzijn

welzijn@hetpnn.nl