Het PNN

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan één van de 14 Nederlandse Universiteiten, of één van de 8 Universitaire Medische Centra, of op één van de 5 zogenaamde Onderzoeksinstellingen.

Het PNN is een vereniging waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste beslissingsorgaan is. Tijdens deze vergadering, waarin het Dagelijks Bestuur (DB) en de plaatselijke Promovendi Overleggen (POs) gezamenlijk overleggen, wordt het beleid en de te ondernemen acties besproken en worden besluiten genomen. Het PNN, voorheen het LAIOO, is opgericht op 25 september 1987 als vereniging te Utrecht

Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek(NWO), de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO),het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), de Vakbonden (met name de Algemene Onderwijsbond, en de FNV), de College van Besturen (CvBs) van alle Nederlandse Universiteiten, het Rectorencollege, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), en vele andere organisaties, zoals het Innovatieplatform en politieke partijen, die verbonden zijn aan het academische landschap.

Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).