External solutions

A gem cannot be polished without friction, and a constructive discussion can be of vital importance in order to make progression in your PhD trajectory. But in some cases, you may find yourself in conflict with an actor in your university that transcends a wholesome contradiction. Below, we provide a range of external actors you can seek out for contact. The external parties listed here mostly have an advisory function. However, they can provide useful guidance and strategies for how to act in your specific conflict situation.

Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de nationale belangenorganisatie voor en door PhD kandidaten die verbonden zijn aan Nederlandse universiteiten, universitair medisch centra en onderzoeksinstellingen. Elke PhD kandidaat in Nederland kan bij PNN wettelijke en juridisch gerelateerde vragen te sturen. Bij PNN zijn drie bestuursleden verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en zullen ze proberen een passend antwoord te geven op jouw situatie. Bovendien heeft PNN een signaleringsfunctie als het gaat om conflictsituaties: wanneer we structurele tekortkomingen in het nadeel van PhD kandidaten observeren, zullen we actie ondernemen en dit doorgeven aan de relevante belanghebbenden, zoals de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij Nederlandse universiteiten worden PhD kandidaten vaak vertegenwoordigd door lokale promovendiorganisaties. Er kunnen verschillende raden zijn in een onderzoeksinstelling, zowel op instellings- als facultair niveau, en met verschillende graden van activiteit. Promovendiorganisaties onderhouden normaal gesproken contact met het College van Bestuur, decanen en individuele PhD kandidaten. Ze bespreken problemen en kwesties die zich voordoen voor promovendi en verband houden met lokale regelgeving. Lokale organisaties kunnen deze dit dan onder de aandacht brengen van relevante instanties. PNN heeft een overzicht van alle lokale promovendiorganisaties.

Als je lid bent van een a labour union, kun je ook om begeleiding vragen van een vakbondsvertegenwoordiger. Alle vakbonden in Nederland hebben gespecialiseerde advocaten in dienst die deskundig en juridisch advies aan hun leden verstrekken. Je kunt een beroep doen op een vakbondsadvocaat als je zes maanden of langer lid bent van een vakbond, voor situaties die zich vanaf dat moment voordoen (dit heet het ‘brandend huis-beleid’). Vakbonden geven advies over zaken als collectieve arbeidsovereenkomsten, pensioenen, socialezekerheidsrechten of in geval van een geschil over reorganisaties.

Het Juridisch Loket biedt hulp bij juridische vragen. Voor telefonisch consult betaal je een bedrag per minuut, maar een face-to-face consultatie op één van hun locaties is gratis. Goed opgeleide advocaten geven vertrouwelijk advies en informatie. Als je ingewikkeldere vragen hebt die de hulp van een advocaat vereisen, kan Het Juridisch Loket je doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat. De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie waar gevorderde rechtenstudenten gratis juridisch advies geven tijdens telefonische spreekuren en inloopconsultaties. Studenten die bij de Rechtswinkel werken hebben een minimum aantal cursussen aan de universiteit gevolgd, wat zorgt voor degelijke basis juridische kennis. Er zijn verschillende Rechtswinkels verspreid over Nederland, waaronder in Amsterdam en Utrecht.

If you are convinced that you have been wronged greatly, you can even consider to get in touch with the Dutch press. No organization likes to get negative publicity, and it could form an external means of pressure for your university to take direct action. Here, too, there are gradations: you can choose to contact national press, but if you think the problem is local in nature, you can also consider submitting it to your university’s newspaper. Most universities still have an independent medium that critically scrutinises power. Finally, most journalists will respect your privacy, but be aware of the dangers of traceability when you go to the media.

Read more:

Share this page

Meer weten? Neem contact op met Marie Stadel voor advies.

Marie Stadel

Well-being

wellbeing@hetpnn.nl