Search Results for: pnnbiz

(Nederlands) Promoveren

 

Er zijn verschillende manieren om promotietraject te doorlopen. Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen kunnen promovendi vol- of deeltijds aanstellen, ook worden er duale trajecten aangeboden. Het is ten slotte mogelijk om met eigen financiering promotieonderzoek te verrichten, dan wordt er geen aanstelling verkregen. Lees onderaan deze pagina meer over de verschillende aanstellingsvormen.

Wanneer een aanstelling verkregen wordt bij een universiteit, universitair medisch centrum, of een andere onderzoeksinstelling dan komt automatisch de CAO om de hoek kijken. Het PNN geeft op op de CAO pagina uitgebreid informatie en advies omtrent de drie CAOs. Het Nederlandse universitaire promotieonderzoek vindt veelal plaats binnen onderzoeksscholen. Om uit te zoeken welke onderzoeksschool er zijn, kijk op onze onderzoeksscholen pagina. Uitleg over het systeem van financiering en verwijzing naar een aantal subsidiewebsites vindt u hier. Op onze vacaturepagina krijgt u een overzicht van vacaturewebsite waar u kunt zoeken naar interessante promotievacatures. Als laatste geeft het PNN een aantal tips aan (aankomende) promovendi om hun traject soepel en succesvol te doorlopen.

Werknemerspromovendi
In Nederland is het meest gangbaar dat promovendi in dienst treden van de universiteit of een ander onderzoeksinstituut. Zij hebben een aanstelling voor bepaalde tijd, krijgen salaris, betalen sociale premies en bouwen pensioen op, daarnaast verkrijgen ze een arbeidsverleden, wat belangrijk is bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioenen. Deze promovendi vallen onder de CAO-NU, en hebben recht op secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het PNN is van mening dat alle door Nederlandse instellingen gefinancierde promovendi als werknemers dienen aangesteld te worden. Een promovendus is een professionele jonge onderzoeker en dient overeenkomstig beloond te worden. Bovendien is de werknemersstatus een unique selling point van Nederland wat betreft het aantrekken van talent uit het buitenland.

Beurspromovendi
Beurspromovendi – ook wel studentpromovendi of bursalen genoemd – zijn niet in dienst bij de universiteit en krijgen dus geen salaris voor hun arbeid. In plaats daarvan krijgen ze een persoonlijke studiebeurs als vergoeding. Er worden geen sociale premies en pensioengelden afgedragen, ook niet voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. Er is geen opbouw van arbeidsverleden, en daarmee geen recht op ziektewet, WW of pensioen. Beurspromovendi vallen evenmin de CAO-NU en heeft geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze hebben ten slotte ook geen recht op een werkplek en mogen geen onderwijs verzorgen aan de universiteit.

Het PNN is tegenstander van de aanstelling van beurspromovendi in plaats van als werknemer. Een promovendus heeft een werknemersrelatie met de instelling waarvoor hij/zij werkt. Het bursalenstelsel biedt de promovendus alleen maar nadelen, zit vol tegenstrijdigheden en is tegen de wet; daarnaast vormt het een extra drempel voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. In december 2008 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen het aanstellen van promovendi als bursalen.

Buitenpromovendi doen promotieonderzoek, zonder daarvoor bij een universiteit aangesteld te zijn. Zij doen hun onderzoek onbezoldigd en in hun eigen tijd uit liefhebberij of in dienst van het bedrijfsleven. Een ieder die buitenpromovendus wil worden, dient zelf contact op te nemen met een beoogd promotor. Informatie voor buitenpromovendi en bijbehorende rechten en plichten kan gevonden worden op de websites van de universiteiten.

Buitenpromovendi
De volgende websites kunnen behulpzaam zijn voor het opstarten van promotieonderzoek zonder aanstelling:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam
Open Universiteit

 

Promoted. What now?

When you have (almost) finished your PhD, it is important to ask yourself: “Do I want to continue in academia or do I want to work outside of the academic world?” To avoid unpleasant surprises it is wise to answer this question during your PhD project, to enhance your chances in (one of) the two worlds.

Career Prospects
Research has shown that 80% of the PhD candidates aspire a career in science after their promotion. However, for only 20% of all doctoral students an appointment at the university is a possibility, another 10% is in research-related positions outside the university. The remaining 70% will end in positions in business, or for the government.

The competition for an appointment at the university after the promotion is huge! Only a few PhD candidates directly get offered an appointment at the university. The most logical step is to apply for a post-doc position. This is a temporary position for 2-4 years, focused on a specific research topic. Besides applying for a post-doc feature it is possible to write a grant application, and thus create your own appointment. For beginning doctorates the most common grants are the Rubicon, to gain experience to another (foreign) institution, and the VENI, where you do a proposal for post-doctoral research. Also for grants, the competition is fierce. For more information check out the jobs and funding pages or visit the NWO Talent Day.

In addition to a career in science, a career outside science an option after the promotion. For example, you can think of policy positions in government and management and consulting positions in business. If you already know you want to continue in business during your promotion, it helps you to orientate during your PhD project, and where possible expand your network. Many companies in the Netherlands do not immediately see the added value of a doctoral degree, above a master’s degree. However, remember that PhD candidates generally have excellent analytical and organizational skills and have learned to present their research. You did successfully complete a complex project!

That most PhD students end up well, is illustrated by the fact that of the 60,000 doctorates in the Netherlands in the period 2007/2010, more than 80 percent have a job at a scientific level. There is also a higher employment rate among PhD’s, they’re more often working full-time than non-PhDs. For more information: CBS.

Read more about career opportunities and take a look at the job sites.

My contract expires, but my thesis is not finished yet!
At the time that your appointment expires, you’ll naturally want that your thesis is finished. Sometimes, however, this is not the case. Are you entitled to benefits? And can you continue working on your thesis? If your contract expires or if you get fired, you would be eligible for unemployment benefits or BW (above statutory unemployment benefit). However, in order for a payment to qualify, you are not allowed to continue to work on your dissertation while you are unemployed. You must be available for other work, registered with the employment service (CWI) and actively apply for jobs. If you continue working on your thesis, it is assumed that you do work and a reward is expected, regardless of whether the work is paid or not. You do not qualify under the criteria in order to receive a benefit. If after your discharge, you spent a portion of your time on unpaid work, you may qualify for partial unemployment benefits. You should be unemployed for at least five hours. You’ll need to register every month whether you have done paid or unpaid work performed and for how many hours. Writing your thesis is hereby included. If you do not specify working on your thesis, this is treated as fraud. The finishing of your dissertation during your period in the WW is not as obvious as many supervisors and counselors would have you think. For more information: UWV.