Doing a PhD

Doing a PhD

Er zijn verschillende manieren om promotietraject te doorlopen. Universiteiten en andere onderzoeksinstellingen kunnen promovendi vol- of deeltijds aanstellen, ook worden er duale trajecten aangeboden. Het is ten slotte mogelijk om met eigen financiering promotieonderzoek te verrichten, dan wordt er geen aanstelling verkregen. Lees onderaan deze pagina meer over de verschillende aanstellingsvormen.

Wanneer een aanstelling verkregen wordt bij een universiteit, universitair medisch centrum, of een andere onderzoeksinstelling dan komt automatisch de CAO om de hoek kijken. Het PNN geeft op op de CAO pagina uitgebreid informatie en advies omtrent de drie CAOs. Het Nederlandse universitaire promotieonderzoek vindt veelal plaats binnen onderzoeksscholen. Om uit te zoeken welke onderzoeksschool er zijn, kijk op onze onderzoeksscholen pagina. Uitleg over het systeem van financiering en verwijzing naar een aantal subsidiewebsites vindt u hier. Op onze vacaturepagina krijgt u een overzicht van vacaturewebsite waar u kunt zoeken naar interessante promotievacatures. Als laatste geeft het PNN een aantal tips aan (aankomende) promovendi om hun traject soepel en succesvol te doorlopen.

Werknemerspromovendi
In Nederland is het meest gangbaar dat promovendi in dienst treden van de universiteit of een ander onderzoeksinstituut. Zij hebben een aanstelling voor bepaalde tijd, krijgen salaris, betalen sociale premies en bouwen pensioen op, daarnaast verkrijgen ze een arbeidsverleden, wat belangrijk is bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioenen. Deze promovendi vallen onder de CAO-NU, en hebben recht op secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het PNN is van mening dat alle door Nederlandse instellingen gefinancierde promovendi als werknemers dienen aangesteld te worden. Een promovendus is een professionele jonge onderzoeker en dient overeenkomstig beloond te worden. Bovendien is de werknemersstatus een unique selling point van Nederland wat betreft het aantrekken van talent uit het buitenland.

Beurspromovendi
Beurspromovendi – ook wel studentpromovendi of bursalen genoemd – zijn niet in dienst bij de universiteit en krijgen dus geen salaris voor hun arbeid. In plaats daarvan krijgen ze een persoonlijke studiebeurs als vergoeding. Er worden geen sociale premies en pensioengelden afgedragen, ook niet voor een tegemoetkoming in de ziektekosten. Er is geen opbouw van arbeidsverleden, en daarmee geen recht op ziektewet, WW of pensioen. Beurspromovendi vallen evenmin de CAO-NU en heeft geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze hebben ten slotte ook geen recht op een werkplek en mogen geen onderwijs verzorgen aan de universiteit.

Het PNN is tegenstander van de aanstelling van beurspromovendi in plaats van als werknemer. Een promovendus heeft een werknemersrelatie met de instelling waarvoor hij/zij werkt. Het bursalenstelsel biedt de promovendus alleen maar nadelen, zit vol tegenstrijdigheden en is tegen de wet; daarnaast vormt het een extra drempel voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. In december 2008 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen het aanstellen van promovendi als bursalen.

Buitenpromovendi doen promotieonderzoek, zonder daarvoor bij een universiteit aangesteld te zijn. Zij doen hun onderzoek onbezoldigd en in hun eigen tijd uit liefhebberij of in dienst van het bedrijfsleven. Een ieder die buitenpromovendus wil worden, dient zelf contact op te nemen met een beoogd promotor. Informatie voor buitenpromovendi en bijbehorende rechten en plichten kan gevonden worden op de websites van de universiteiten.

Buitenpromovendi
De volgende websites kunnen behulpzaam zijn voor het opstarten van promotieonderzoek zonder aanstelling:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Vrije Universiteit Amsterdam
Open Universiteit

 

Vacatures

Zoeken naar een promotieplaats begint met het aanboren van het netwerk dat reeds tot je beschikking staat. Hoewel het PNN zich inzet dat promotieplaatsen ingevuld worden aan de hand van the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers van de Europese Commissie en dat alle posities volgens open, objectieve en openbare procedures ingevuld worden, blijkt de praktijk weerbarstig. Dat betekent dat veel promotieplaatsen worden gevuld via het netwerk van de hoogleraar. Laat dus aan zoveel mogelijk academici weten dat je graag wil promoveren.

Naast netwerken bestaan er de mogelijkheid op zoek te gaan naar een promotieplek buiten je netwerk. Dit kan via kranten, magazines (zoals van Nobiles) en internet.

Ten slotte zijn er natuurlijk verschillende websites die vacatures aanbieden voor promotietrajecten. Hieronder de meest bekende:

Wetenschappelijk (Nederland)
http://www.academictransfer.nl

http://www.euraxess.nl
http://www.pcdi.nl

Wetenschappelijk (Europa)
http://www.euraxess.eu
http://www.daad.de/deutschland/index.en.html
http://www.qreer.com

Wetenschappelijk (Mondiaal)
http://www.careeredu.eu
http://www.nature.com/naturejobs/index.html
http://sciencecareers.sciencemag.org
http://www.phdjobs.com

Algemeen (Nederland)
http://www.nobiles.nl

Ook de verschillende sites van de universiteiten en medisch centra hebben vacatures voor promotieplaatsen. Naast de verschillende universiteiten bestaan er vele onderzoeksscholen en graduate schools die op hun eigen websites vacatures plaatsen voor wetenschappelijk personeel.

Wanneer je op zoek wil naar promotieplaatsen buiten Nederland kun je ook kijken op http://www.gradschools.com. Op deze site vind je links naar velerlei graduate en PhD-programma’s in de hele wereld. Datzelfde geldt voor http://www.internationalgraduate.net.

OP Academic Transfer vind je een overzicht van de meest recente PhD posities. Ook kun je daar terecht voor veel Postdoc posities.

Onderzoeksscholen

A large number of the PhD programs in the Netherlands is part of a national graduate school. These, often inter-university, organizations offer domain-specific courses to PhD students, facilitating knowledge exchange and provide an external supervisor who can mediate in the case of problems during the PhD program. Moreover, these graduate schools are ideally suited to provide potential candidates with an overview of the options within the Dutch academic world, enabling young talent to choose a PhD topic and supervisor. PNN advocates in this charter for maintaining the important role for existing national graduate schools.

The graduate schools in the Netherlands have been reviewed by  the Accreditation Commission of Graduate Schools (ECOS) of the KNAW every six years since 1992. An overview of the national graduate schools in the Netherlands can be found on the website of ECOS.

All recognized graduate schools

Not all fields have a national umbrella organization. In this case, the organization of the PhD program lies in the hands of a local graduate school entirely. For these organizations, please refer to the websites of the universities.

As a starting point for a search for graduate schools abroad, take a look at the following websites:
www.gradschools.com
www.internationalgraduate.net