Working conditions

EMPLOYMENT CONDITIONS MONITOR

No decrease in the number of dubious PhD contrast, large differences between universities

Last year, a total of 231 dubious positions for PhD candidates were offered. This is 12.3 percent of the total number of PhD vacancies published in that year. This is evident from the Employment Conditions Monitor published by Promovendi Netwerk Nederland (PNN) every year. This picture is in line with previous years: the share of dubious contracts fluctuates between 10 and 15 percent. For the first time, the Monitor also shows differences between types of institutions, disciplines and universities. Continue…

PNN informs about employment conditions at UTwente

On Thursday 21 November, the PhD Network of the University of Twente (P-NUT) will organize the PhD & PDEng Day 2019. In the exciting and broad program of this day, Promovendi Netwerk Nederland (PNN) will be present for a workshop on labor conditions, after successful editions earlier this year in Wageningen, Leiden, Utrecht, and Groningen. Since the beginning of this year, PNN, in collaboration with the Academic Union (VAWO), is actively engaged in informing PhD candidates about their rights. Under the provoking title PhDs: Slaves of science? Precarious working conditions of PhDs vs possibilities to do something about it PNN enters into discussion with PhDs about their place within the university, conflict situations, and the rights they can claim.

PNN informs about employment conditions in Groningen

On Friday 20 September, the University of Groningen organises its annual Groningen PhD Day. In the program of this day, Promovendi Netwerk Nederland (PNN) will be present for a workshop together with the Groningen Graduate Interest Network (GRIN) on labor conditions, after successful editions earlier this year in Wageningen, Leiden, Utrecht, and Groningen. Since the beginning of this year, PNN, in collaboration with the Academic Union (VAWO), is actively engaged in informing PhD candidates about their rights.  PNN and GRIN enter into discussion with PhDs about their place within the university, conflict situations, and the rights they can claim.

PNN: de nieuwe CAO-NU: belangrijke nieuwe rechten voor promovendi

Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) van kracht. Deze bevat drie belangrijke ontwikkelingen voor de eerlijke behandeling van promovendi. Zo bevat de cao voor het eerst een expliciete uitspraak over de de duur van het dienstverband: die “bedraagt in beginsel vier jaar”. Ook hebben promovendi nu recht op verlenging van hun contract bij ouderschapsverlof. Ten slotte is de mogelijkheid tot het doen van een stage tijdens de promotie toegevoegd. Voor al deze punten heeft PNN zich jarenlang hard gemaakt, en het is dan ook bevredigend om te zien dat ze hun weerslag vinden in de nieuwe cao. Toch betekent dit niet dat de aandacht kan verslappen: PNN zal er zorgvuldig op proberen toe te zien dat de nieuwe regels ook daadwerkelijk worden nageleefd, en het zal andere knelpunten blijven agenderen.