FAQ

FAQ over een PhD in Nederland

 1.      Wanneer kwalificeer ik voor een promotieplaats?

Wanneer je in het bezit bent van een masterdiploma, doctoraaldiploma of vergelijkbaar kwalificeer je voor een promotieplaats aan een Nederlandse universiteit of vergelijkbare instelling.

 1.      Hoe kom ik aan een promotieplaats?

Fulltime promoveren wordt in de meeste gevallen als een volwaardige baan gezien. Op onderstaande pagina vind je meer informatie over het vinden van een geschikte promotieplaats: http://www.hetpnn.nl/promoveren/vacatures/.

Daarnaast biedt de Rijksuniversiteit Groningen momenteel de mogelijkheid om PhD student te worden. Dit betekent dat je je aanmeldt voor een PhD programma en als student geregistreerd wordt. Je bent dus geen werknemer van de universiteit en ontvangt ook geen salaris. PNN is geen voorstander van dit bursalensysteem. Meer informatie is te vinden via http://www.rug.nl/education/phd-programmes/.

 1.      Kan ik op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats komen?

Het is zeker mogelijk om op basis van een eigen voorstel aan een promotieplaats te komen. Het aanboren van je netwerk is hierbij cruciaal. Indien je een professor bereid vindt om je promotor te worden, is het nog wel zaak om aan voldoende financiering te komen.

Het is mogelijk om via een open ronde binnen een universiteit of vergelijkbare instelling aan een positie te komen. Vaak betekent dit bij toekenning dat je als fulltime promovendus/promovenda wordt aangesteld.

Het is daarnaast ook mogelijk om eigen financiering te regelen door middel van een beurs. Je treedt dan niet in dienst bij een universiteit of vergelijkbare instelling, maar kan vaak wel fulltime onderzoek doen aan de desbetreffende universiteit of instelling.

Het is ook mogelijk om op basis van eigen financiering in deeltijd onderzoek te gaan doen. In dat geval behoor je tot de groep van zogenaamde buitenpromovendi. Voor meer informatie over financiering, zie http://www.hetpnn.nl/links/subsidiesites/ en http://www.hetpnn.nl/promoveren/financiering/.

 1.      Welke rechten heb ik als promovendus/promovenda?

Promovendi met een dienstverband hebben de rechten die de meeste leden van het wetenschappelijk personeel ook hebben. Meer informatie over deze rechten is te vinden via de VAWO, de landelijke vakbond voor de wetenschap (d.w.z. wetenschappelijk en ondersteunend personeel) – zie https://www.vawo.nl/. Het is handig om lid te worden van de VAWO. Leden komen namelijk in aanmerking voor rechtsbijstand mocht dit nodig zijn.

Buitenpromovendi behoren niet tot het personeel van een universiteit of vergelijkbare instelling en komen daarmee niet in aanmerking tot rechtsbijstand van de VAWO. Het is dus raadzaam je eigen rechtsbijstand elders goed te regelen.

 1.      Hoe kan ik het meeste halen uit mijn promotietraject?

Naast het feit dat een promotietraject vooral hard werken is, zijn er voldoende manieren om je tijd als promovendus/promovenda te verrijken.

PNN heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het voor promovendi mogelijk te maken om tijdens hun promotietraject een ‘pauze’ te nemen en een positie buiten de wetenschap te vervullen voor een periode van 3–6 maanden met als doel om kennis te maken en ervaring op te doen met een niet-wetenschappelijke carrière. Meer informatie over ons Professional PhD Program vind je op onze website: http://www.hetpnn.nl/ppp/.

Daarnaast kan het zo zijn dat je als promovendus/promovenda ideeën hebt over beleidsmatige zaken met betrekking tot promotietrajecten. Meedenken hierover kan bijvoorbeeld bij je lokale promovendi-overleg – zie http://www.hetpnn.nl/over-ons/promovendi-overleggen/ voor een overzicht van de promovendi-overleggen die momenteel lid zijn van PNN.

Ook valt te denken aan het bekleden van een functie in een faculteitsraad of universiteitsraad. Dit is vooral interessant voor promovendi met een dienstverband.

Natuurlijk kan je ook geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van je ideeën op nationaal niveau. In dat geval biedt PNN een mooie mogelijkheid. Bij PNN horen we graag van promovendi die mee willen denken. Vacatures voor bestuursfuncties of voor één van de commissies van PNN, zoals de National PhD Day commissie, worden op de website geplaatst en verspreid via AcademicTransfer. Desalniettemin staan we geïnteresseerden graag te woord. Vragen kunnen gemaild worden naar info@hetpnn.nl.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.FAQ about doing a PhD in the Netherlands

 1.      When do I qualify for a PhD position?

In case you have obtained a master’s degree or equivalent you qualify for a PhD position at a Dutch university or similar institution.

 1.      How can I apply for a PhD position?

Most PhD positions are paid positions and so most PhD candidates are employed by a Dutch university or similar institution and receive wages accordingly. Because of this, you will have to apply for a job opening and the selection procedure usually entails a job interview and any form of assessment. Most job openings can be found at https://www.academictransfer.com/. From there, you can easily access the websites of individual universities and similar institutions in order to obtain further information.

At Groningen University, it is currently possible to apply for a PhD studentship. As a PhD student, you will not be employed by the university and are expected to obtain your own funding since you will not receive any wages. Furthermore, social benefits are severely limited. PNN does not endorse this form of a PhD trajectory and advises against pursuing such a position. Additional information about these PhD studentships can be found here: http://www.rug.nl/education/phd-programmes/?lang=en.

 1.      Can I apply for a PhD candidateship with my own proposal?

It is possible to contact a professor directly with your own PhD proposal. In case a professor agrees to be your supervisor, you will need to secure funding for your research.

Of course, it is possible to apply for an open call for PhD candidates at the university or institution where your supervisor is stationed. Upon endorsement of your PhD proposal, you will be employed as a PhD candidate.

It is also possible to secure your own funding. In case you do so, you will not be employed by the university or institution where you wish to conduct your research. It is nonetheless possible to conduct your research fulltime at that university or institution.

It is also possible to conduct your research part-time – in that case you will belong to the group of so-called external PhD candidates.

For further information about funding options, see http://www.hetpnn.nl/en/links/subsidiesites/.

 1.      What rights do I have as a PhD candidate?

As an internal PhD candidate, you enjoy the rights that academic employees have. Further information about the rights of academic employees can be obtained from the VAWO, the Dutch labour union for academic and support personnel – see https://www.vawo.nl/en/. It is useful to apply for VAWO membership in order to be eligible for legal assistance when needed.

As an external PhD candidate, you are not an employee. Because of this, you are not eligible to receive legal assistance from the VAWO and so it is wise to make your own arrangements.

 1.   How can I make the most of my PhD project?

Next to the fact that a PhD project requires a lot of hard work, there are ways to enrich your time spent as a PhD researcher.

For instance, PNN has been working hard on enabling PhD candidates to take a break from their research and take up a position outside of academia for a period of 3–6 months on average in order to explore non-academic career opportunities. More on our Professional PhD program can be found here: http://www.hetpnn.nl/en/ppp/.

In addition, as a PhD researcher, you might develop or already have all sorts of ideas about policies that are relevant for PhD candidates and/or concern PhD positions in general. In that case, you might want to apply for a position at your local PhD council – see http://www.hetpnn.nl/en/over-ons/promovendi-overleggen/ for an overview of the PhD councils that are currently affiliated to any of the Dutch universities or university medical centres and are members of PNN.

It also possible to become active on a faculty board or university board. This is especially interesting for internal PhD candidates.

Of course, you might also be interested in developing your ideas at a national level and apply for a position with PNN. At PNN, we are always keen to hear from those who wish to think about topics related to doing a PhD in the Netherlands. Vacancies for positions on the PNN board or on any of its committees, such as the National PhD Day committee, are published on our website and on the website of AcademicTransfer. Queries about any job openings are more than welcome and can be emailed to info@hetpnn.nl.

No rights can be derived from this information.

For whom?

For whom is the PPP intended?

The PPP is for PhD candidates at a Dutch university, research institute, or university medical centre who want to gain work experience during their PhD program. The vacancies are mainly aimed at employee PhD candidates, but external PhDs may also be eligible and are encouraged to apply. The PPP is open to PhD candidates with a Dutch or foreign nationality. Depending on the vacancy, a knowledge of Dutch and/or English may be required as well as specific skills for the vacancy. The candidate must be able to finish the PPP during their PhD program.

(2) How is the contract arranged?

The contract is signed between the PhD candidate and the company. PNN solely facilitates vacancies at companies, forwards job applicants, and carries out an evaluation of the placement. The PhD candidate must ask permission from their supervisor(s) to participate in the PPP and to adapt their PhD employment contract. PNN can help if the candidate wishes to convince their supervisor of the benefits of the PPP. Vacancies within the PPP are for 0.2-1.0 FTE for 3-6 months. This means that the PhD candidate must adjust their contract at the university, possibly take unpaid leave, and extend their PhD contract deadline. In some cases, permission to extend the PhD deadline may be required from the relevant research funding body.

(3) Do I get paid for my work?

The company pays the PhD candidate during the PPP according to the PhD salary of the relevant CAO NU/UMC/OI. This means that the monthly salary of the PhD candidate should, in principle, remain the same during the PPP. However, this can vary depending on how the contract with the university is arranged.

(4) What is expected of me?

The vacancies within the PPP are usually project-oriented and can be carried out within the time period of the PPP. The PhD candidate and the company supervisor(s) put together a project plan which clearly stipulates the tasks required of the PhD candidate. The PhD candidate receives supervision and feedback from the company supervisor(s) and is treated as an ordinary employee of the company.

(5) Which vacancies are on offer?

There are vacancies continually on offer from our participating organizations. In the past there have been vacancies at, among others, the Ministry of Economic Affairs, Agriculture, and Innovation, the Ministry of Education, Culture, and Science, NWO, the Council for Social Development, Rabobank, and the University of Amsterdam. PNN tries to create vacancies for PhD candidates in all scientific disciplines and hopes in the future to expand the number of vacancies within the PPP. All current vacancies can be found on the vacancy website of the PPP and are advertised via AcademicTransfer.

(6) Can I contact a company myself?

PhD candidates are welcome to take the initiative to approach companies and ask if they are interested in (a position similar to) the PPP. In that case, the PhD candidate may send this brochure to the company. PNN is further willing to give more information about the PPP and advice to both the PhD candidate and the company.

(7) Is the PPP legally allowed?

According to the Work and Security Act, the maximum period of two years for an employment contract in the CAO may be extended if the contract is for the purpose of educating the employee and if the extension is necessary for completing that education (see Article 7.668a of the Civil Code). The contract of a PhD candidate is explicitly defined as educational in the CAO. The employment contract of a PhD candidate can be extended for the completion of the PhD as the extension does not lead to permanent employment but only to the completion of the PhD (see section 2.3 article 8 and 10 of the CAO). An employer could refuse an extension but serious company concerns would have to be given in that case.

(8) What is the procedure for the PPP?

The procedure involves six steps: (a) a company has a vacancy for the PPP and the vacancy is advertised by PNN (b) applicants send a motivation letter and CV to PNN and the candidates who meet the criteria are forwarded to the company (c) suitable candidates are invited for an interview and the company selects a candidate (d) a contract is signed between the candidate and the company and the project is carried out (e) PNN contacts the candidate during the PPP (f) PNN carries out a final evaluation of the PPP.

For more information on the PPP see this infosheet or mail us via info@hetpnn.nl!

Commissies

 • National PhD Day committee

This committee organizes the yearly National PhD Day of PNN. The day consists of interesting workshops for PhD candidates from all areas, an information market, interesting talks by our plenary speakers and the networking drinks afterwards. See also www.nationalphdday.nl.

 • Medical PhD workgroup

The Working Group UMC (former Working Group BIG) has been created by PNN, including representatives of all eight University Medical Centers, with the aim to establish an appropriate exception for BIG-registered PhD candidates  to meet the new criteria for BIG re-registration. Other issues concerning medical PhD candidates are also addressed within this Working Group.

 • Committee integrity

This committee focuses on the “gray area” between fraud and integrity when conducting scientific research, as well as the work to be performed by PhDs around data management and methodology and its effects on integrity.

Newsletter

The PhD Candidates Network of The Netherlands has a regular newsletter. Some of the older versions can be found in our archive.

Below you can subscribe to our newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates required


Partners

PNN works on the Professional PhD Program together with several partners including  Academic Transfer, the Ministry for Economic Affairs (EZ), the Ministry for Education, Culture, and Science (OCW), the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO), the Council for Societal Development (RMO), the Rabobank, and the University of Amsterdam (UvA).

ezrmo

nwo     ocw rabobank

uva     at-logo

sofokles2     vawo

For more information on the PPP see this infosheet or mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

Getuigenissen

“The Professional PhD Program fits perfectly with modern scientific policy: active promotion of the interaction between science, society, and business.”
– Prof. Dr Jos Engelen (president NWO & professor at UvA)

“The Professional PhD Program is an excellent and necessary way for young researchers to orient themselves on their career perspectives, which also emphasizes the social value of PhDs.”
– Prof. Dr Jeroen Geurts (voormalig president De Jonge Akademie & professor at VUmc Amsterdam)

“My experience of the PPP is very positive. It gives PhD candidates the opportunity to see what working at NWO entails. It provides reinforcement within existing programs and strengthens the relationship with science. A win-win situation for all of us.”
– Anneke Zijlstra (former policy advisor at NWO)

“The PPP is a good way for employers to get in touch with talented young researchers who dare to think outside of the boundaries of the university.”
– Jasper Zuure (coordinator at former RMO)

“I found it very instructive to gain experience outside of the university and to broaden my horizons.”
– Judith van Dongen-van den Broek (PPP at Ministry of OCW)

“I find it enriching to work at NWO alongside my PhD at Leiden University. It is interesting and instructive to approach science from another angle with a fresh perspective. I am also learning many skills which will certainly come in handy later in my career. I can certainly recommend a PPP position!”
– Janna Marie Hoogendam (PPP at NWO)

For more information on the PPP see this infosheet or mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

Vacatures

Je kan deelnemen aan het Professional PhD Program (PPP) door te solliciteren op beschikbare vacatures of zelf een bedrijf voor te stellen.

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 17 november 2017 !!

ppp_logo_blue1              

!! NWO zoekt een promovendus voor een vacature als junior beleidsmedewerker voor 0,8-1,0 fte voor 6 maanden binnen het Professional PhD Program bij Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Gewenste startdatum is 01 december 2017 of 01 januari 2018. Kom werken bij NWO in Den Haag tijdens je promotie en solliciteer vóór 5 november 2017 !!

PNN werkt samen met Academic Transfer bij de vacatureplaatsing.

at-logo

Voor meer informatie over het PPP zie deze infosheet of lees dit artikel in het NRC Handelsblad of mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!

You can participate in the Professional PhD Program (PPP) by applying for any available vacancies or by proposing a company yourself.

ppp_logo_blue1              

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at the Netherlands Initiative for Education Research (NRO). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 17, 2017 !!

ppp_logo_blue1               

!! NWO is looking for a Dutch-speaking PhD candidate for a vacancy as junior policy advisor for 0.8-1.0 fte for 6 months in the Professional PhD Program at Social Sciences and Humanities (SSH). Expected starting date is 01 December 2017 or 01 January 2018. Come and work at NWO in the Hague during your PhD and apply before November 5, 2017 !!

PNN works with Academic Transfer on the placement of vacancies.

at-logo

For more information on the PPP see this infosheet or mail Mina Karami via mina.karami@hetpnn.nl!